V súťaži o novú nemocnicu zostalo päť nadnárodných konzorcií

Do ďalšieho kola súťaže o novú nemocnicu v Bratislave postúpilo päť silných medzinárodných konzorcií.

V druhej časti súťažného dialógu o získanie Koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave s predpokladaným 30-ročným poskytovaním zdravotnej starostlivosti bude súťažiť päť silných medzinárodných konzorcií s dlhoročnými skúsenosťami s prevádzkou veľkých nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva SR bude vyberať spomedzi nasledovných uchádzačov:

  • Ribera Salud Infraestructuras
  • InterHealth Canada a Metrostav
  • Agel v spolupráci s Assuta Medical Centers
  • Rizzani De Eccher a Policlinico San Donato
  • Pessina Costruzioni v spolupráci s Dúha, a.s. a Credinvest International Slovakia.

Veľký záujem silných medzinárodných hráčov potvrdil správnosť nastavenia procesu verejného obstarávania. Ministerstvo zdravotníctva je presvedčené, že prostredníctvom súťažného dialógu so skúsenými prevádzkovateľmi moderných koncových nemocníc dosiahne optimálne nastavenie finálnych súťažných podmienok tak, aby bol zabezpečený verejný záujem zdravotnej politiky poskytovať efektívnu, vysoko kvalitnú koncovú zdravotnú starostlivosť v moderných priestoroch nemocnice novej generácie bez ďalšieho vonkajšieho aj vnútorného zadlžovania. Súťažný dialóg bude realizovaný v spolupráci so zainteresovanými subjektmi, najmä s Lekárskou fakultou UK, Slovenskou zdravotníckou univerzitou a sociálnymi partnermi. V rámci verejných konuzultácií bude zainteresovaným subjektom umožnené klásť otázky, ako aj podávať návrhy a pripomienky. MZ SR predpokladá ukončenie súťažného dialógu do konca tohto roku.

Podrobnejšie informácie o uchádzačoch:

RIBERS SALUD INFRAESTRUCTURAS

Ribera Salud Grupo je španielsky holding založený v roku 1997, špecializuje sa výhradne na prevádzku zdravotných služieb na báze koncesie so štátom (t.j. PPP model). Tieto znalosti a skúsenosti umožnili spoločnosti Ribera vytvoriť tzv. „Alzira model“ manažovania PPP modelu zdravotnej starostlivosti. Tento model sa preukázal ako efektívny a kvalitný, preto ho často používajú viaceré nadnárodné organizácie, štáty a súkromné spoločnosti s cieľom dosiahnuť kvalitnú starostlivosť o pacientov. V súčasnosti prevádzkuje Ribera tri univerzitné nemocnice a jednu všeobecnú regionálnu nemocnicu v dvoch regiónoch Španielska. Do ich výstavby  investovala 473 miliónov eur (t.j. Hospital de la Ribera, Hospital de Torrevieja, Hospital de Denia, Hospital del Vialopó, spolu cca 1 030 lôžok). Ribera poskytuje zdravotné služby pre viac ako 740-tis. obyvateľov. Na pokrytie služieb takéhoto rozsahu vybudovala Ribera sieť 120 zdravotných centier a desiatok laboratórnych a diagnostických zariadení. V roku 2014 expandovala spoločnosť Ribera Salud Grupo aj do Južnej Ameriky (Peru), kde prevádzkuje  prvé dve PPP nemocnice v Latinskej Amerike.  Spoločnosť Ribera Salud Grupo od roku 2014 vlastní americká spoločnosť Centene Corporation (50%) a  štvrtá najväčšia španielska banka Banco Sabadell (50%).

Hospital de Torrevieja

Hospital de Denia

AGEL,a.s., NEMOCNICE PODLESÍ, a.s., STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ, a.s. A NUNB INVEST, s.r.o.

Holdingová spoločnosť AGEL, a.s. je jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V Českej a Slovenskej republike prevádzkuje 15 nemocníc,  niekoľko ďalších polikliník a iných zdravotníckych zariadení. Ročne je v nemocniciach v správe holdingu Agel ambulantne vyšetrených 2,5 milióna pacientov, z čoho je viac ako 170- tis. hospitalizovaných. Spoločnosť Agel zamestnáva približne 9 300 zamestnancov. Nemocnice Podlesí, a.s. a Středomoravská nemocniční, a.s. spadajú pod poskytovateľov starostlivosti v rámci holdingu Agel, a.s.

Agel, a.s. plánuje pre účely projektu novej univerzitnej nemocnice Bratislava využiť technické a odborné skúsenosti izraelskej spoločnosti Assuta Medical Centers. Ide o  najväčšiu súkromnú sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v Izraeli. Assuta realizuje ročne vo svojich štyroch nemocniciach a troch špecializovaných centrách viac ako 100- tis. operačných zákrokov, 90-tis. CT skenov, 145-tis. vyšetrení mamografom, 50-tis.  MRI vyšetrení a poskytne komplexné služby pre viac ako 30-tis. onkologických pacientov. Assuta zamestnáva 1 500 lekárov a jej nemocnice majú najrešpektovanejšiu akreditáciu kvality – Joint Commision International.

Najväčšia z jej siete nemocníc je Assuta Tel-Aviv hospital, ktorej služby vyhľadávajú pacienti z desiatok krajín sveta. Assuta Medical Centers v súčasnosti dokončuje výstavbu nemocnice pri meste Ashdod, ktorá bude slúžiť spádovej oblasti s počtom obyvateľov 350-tis.

Assuta Tel-Aviv hospital

INTERHEALTH CANADA LIMITED A METROSTAV Slovakia, a.s.

Interhealth Canada je medzinárodný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s centrálou v Toronte. Spoločnosť Interhealth Canada je úzko prepojená s viacerými kanadskými verejnými aj súkromnými nemocnicami, univerzitami aj zdravotnými strediskami, ktoré sú využívané ako zdroj know-how pri manažmente nemocníc v iných krajinách. Príkladom tohto partnerstva je jedna z najväčších fakultných nemocníc v Kanade – Hamilton Health Sciences, ktorá na svojich 1 200 lôžkach poskytuje zdravotnú starostlivosť, vzdelávacie služby pre lekárov a sestry a pôsobí aj ako centrum pre výskum a inovácie v zdravotníctve. Za zmienku stojí aj partnerstvo s Kingston General Hospital, St. Michael´s hospital, Lakeridge Health System či Dalhousie University v Kanade. Interhealth Canada sa v poslednej dekáde zúčastnila na viacerých PPP projektoch v zdravotníctve, ako napríklad Turks and Caicos hospitals, Sheikh Khalifa Medical Center či Orthopaedic hospital v Cheshire.

Hamilton Health Sciences, Stroke Research Institute

St. Michael´s hospital

PESSINA COSTRUZIONI S.p.A., DÚHA, a.s. A CREDINVEST INTERNATIONAL SLOVAKIA, s.r.o.

Pessina je talianska developerská spoločnosť, založená v roku 1954. Pessina sa počas svojho 60-ročného pôsobenia špecializovala na viaceré oblasti developmentu, jednou z nich je aj oblasť zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Pessina realizovala okrem iných aj veľký projekt  Nemocnice Vimercate (500 lôžok) či Nemocnice G.Salvini Garbagnate (500 lôžok, 130 000m2). Do portfólia spoločnosti Pessina patria aj viaceré menšie nemocnice, polikliniky a iné biomedicínske výskumné centrá.

 

Vimercate Hospital

IRCCS Don Carlo Gnocchi Centre

RIZZANI DE ECCHER S.p.A.  A POLICLINICO SAN DONATO

Spoločnosť Rizzani de Eccher je taliansky developer, ktorý má  takmer storočnú skúsenosť s rozvojom infraštruktúrnych projektov, etablovaný v 70-tich krajinách, tržby predstavujú približne 570 miliónov eur ročne. Spoločnosť Rizzani je súčasťou holdingovej skupiny De Eccher Group, pozostáva zo siedmich spoločností, ktoré sa špecializujú na rôzne druhy inžinierstva, architektúry, výstavby či financovania projektov.

Zdravotnícky sektor patrí dlhodobo medzi ťažiskovú špecializáciu aktivít spoločnosti Rizzani. Medzi najvýznamnejšie projekty v sektore patrí výstavba Santa Maria della Misericordia nemocnice v Udine, Mirano nemocnice v Benátkach, zdravotného centra Alagi Umbau v Bolzane, nemocnice v Brescii a mnoho ďalších.

Policlinico San Donato je súkromná univerzitná nemocnica v Miláne poskytujúca terciárnu zdravotnú starostlivosť. Policlinico San Donato je jednou z 18 nemocníc, ktoré patria do portfólia talianskej spoločnosti University & Research hospitals (Gruppo San Donato). Gruppo San Donato sa špecializuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni univerzitných nemocníc a špecializovaných centier a slúži aj ako centrum pre výskum, vývoj a inovácie v biomedicíne. Skupina disponuje viac ako 5 200 lôžkami, 131 operačnými sálami, 25 magnetickými rezonanciami,  8 lineárnymi urýchľovačmi a 15 000 zamestnancami,  ročne tu vyšetria viac ako 3,9 milióna pacientov. Skupina patrí medzi taliansku akademickú špičku v oblasti  translačného výskumu aj pokiaľ ide o počet publikácií, patentov a  klinických štúdií.

Santa Maria della Misericordia nemocnica v Udine

Policlinico San Donato, Milano

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR