V Trenčíne otvorili nové pracovisko hyperbarickej oxygenoterapie

HBO1Nová, 12-miestna hyperbarická komora s monitorovacím systémom pribudla koncom uplynulého týždňa vo Fakultnej nemocnici Trenčín, kde doteraz fungovali len dve jednomiestne hyperbarické komory. Nové vedecko-​výskumné pracovisko hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorili vo FN Trenčín v zrekonštruovaných priestoroch a doplnili o nové diagnostické prístroje na stanovenie porúch funkčnosti a cievneho zásobovania organizmu, konfokálny endomikroskopický systém i nadštandardné vedecko-​výskumné laboratórium v celkovej sume viac ako 3 milióny eur.

Otvorením nového pracoviska s novým vybavením a väčšou kapacitou sa rozšíria terapeutické možnosti liečby ochorení, kde zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Ide najmä o cievne ochorenia a nimi podmienené rany, cievne komplikácie diabetu mellitus (tzv. diabetické nohy), špecifické zápalové ranové komplikácie, popáleniny, otravy oxidom uhoľnatým, akútne straty sluchu, stavy po poškodení mozgu z nedostatku kyslíka, či už poškodené zápalom, po úraze alebo po cievnej mozgovej príhode.

V rámci vedecko-​výskumného projektu je prínosom skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí aj u iných ochorení – sklerosis multiplex, špecifických zápalov čreva, reumatických ochorení a zmeny v perfúzii tkanív jednotlivých orgánových systémov so špecifickým klinickým dôsledkom. Hyperbarickou oxygenoterapiou sa dá dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu pacientov tým, že sa regenerujú kapiláry v oblasti poškodeného miesta a kyslík sa dostane na miesta, ktoré sú nedostatočne zásobované krvou. Súčasne pôsobením tlaku a vdychovaním čistého kyslíka sa dosiahne väčší prísun kyslíka do buniek, čo urýchľuje hojenie rán a regeneráciu organizmu.

Pacienti sa prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie vo Fakultnej nemocnici Trenčín liečia už od roku 2000. Pracovisko HBO funguje ako súčasť Interného oddelenia FN Trenčín. Jeho vybavenie však už nezodpovedalo požiadavkám modernej medicíny. Vedenie nemocnice a primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman iniciatívne spolupracovali na rekonštrukcii a vybudovaní nového HBO pracoviska s Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Rekonštrukcia trvala od októbra 2013 do januára 2014. „Pre Interné oddelenie nemocnice je nové HBO dôležitým pracoviskom. Kombinácia vedy a praxe bude obohatením nielen pre lekárov a ich ošetrujúce tímy, ale hlavne prínosom pre mnohých pacientov, ktorým poskytuje terapeutický a inde ťažko dostupný nadštandard,“ uviedol primár Interného oddelenia MUDr. Oto Herman.

Podľa rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., v rámci tohto vedecko-​výskumného projektu je prínosom nielen skúmanie efektu podávaného kyslíka v hyperbarickom prostredí, ale hlavne možnosť tieto vedecké poznatky použiť následne ako liečbu pre pacientov.

Autor: ok

Foto: archív FN Trenčín