V Žiari pokračuje epidémia žltačky, na meningitídu zomrelo malé dieťa

Waste water pipe polluting environment

V rámci hygienicko-epidemiologickej situácie v Banskobystricom kraji nahlásil RÚVZ Žiar nad Hronom do monitorovacieho systému v práve končiacom týždni 5 nových prípadov žltačky typu A. Ide o pokračujúcu epidémiu, ktorá v tejto lokalite žiarskeho okresu vypukla koncom roka 2013. Diagnostikovali ju prevažne u detí v rómskej osade, žijúcich v zlých hygienických podmienkach, kde sa ochorenie šíri medzi obyvateľmi úzkymi osobnými kontaktmi. Od vypuknutia epidémie sa celkový počet chorých zvýšil na 97.

Z okres Krupina hlásili zas lekári rodinný výskyt salmonelovej enteritídy ( Dolný Badín okr. Krupina). Podozrivým faktorom prenosu bola zapekaná brokolica s domácim vajcom (vlastný chov). Ochoreli dvaja dospelí- matka so synom. Klinické príznaky u obidvoch členov domácnosti bola hnačka, zvýšená telesná teplota, bolesti brucha a zimnica. Jednu osobu hospitalizovali na infekčnom oddelení v Banskej Bystrici. Laboratórne bola v jednom prípade potvrdená Salmonella enteritidis. Protiepidemické opatrenia v rodine epidemiológovia už vykonali.

Začiatkom tohto týždňa z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci nahlásili epidemiológovia na RÚVZ v Rimavskej Sobote sporadický prípad meningokokovej infekcie u 3 mesačného dieťaťa. Ochorenie hlásili na základe klinickej symptomatológie – Waterhouseov – Friderichsenov syndróm. Dieťa bolo v zlom klinickom stave s pozitívnými meningeálnymi príznakmi a s petechiálnym výsevom. Predtým ho vyšetrili vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast v Lučenci, do ktorej aj privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Žiaľ aj napriek poskytnutej zdravotnej starostlivosti dieťa umrelo. V rámci epidemiologického šetrenia v ohnisku nákazy bolo zistené, že rodina dieťaťa má trvalý pobyt v Rimavskej Sobote, ale prechodný pobyt v Lučenci, kde aj vzniklo ochorenie. V rámci protiepidemických opatrení v ohnisku nákazy, ktoré vykonali zamestnanci oddelení epidemiológie RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote a RÚVZ so sídlom v Lučenci, nariadili odborníci lekársky dohľad a zabezpečili podanie profylaktickej antibiotickej terapie priamym kontaktom.

Zdroj: regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com