V Žilinskom kraji evidujú dva prípady SARI

little sick girl in bed with coughHoci chorobnosť na Slovensku počas 8. kalendárneho týždňa v porovnaní s týždňom predchádzajúcim zostala takmer nezmenená, v Žilinskom kraji sa vyskytli dva prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI). V prvom prípade ide o muža, v druhom o dieťa. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených celkove 13 prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Na akútne respiračné ochorenia (ARO) v práve sa končiacom týždni bolo 55 904 chorých, čo je chorobnosť 1 791,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom ide o mierny pokles, o 0,2%. Najvyššia chorobnosť bola v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, najnižšia v Žilinskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 5 002,0/100 000.

Chrípku a chrípke podobné ochorenia malo 6 680 ľudí (chorobnosť 214,1/100 000), teda 11,9% z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola v Trnavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Aj v tomto prípade najviac chorých bolo vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (621,6/100 000).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 444 osôb, najčastejšie to boli sinusitídy (864), pneumónie (251) a otitídy (329). Ochorenia hlásilo 64 % lekárov pre deti a dorast a 55 % všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola v Nitrianskom kraji a Trnavskom kraji, najnižšia v Bratislavskom.

Výchovno-vzdelávací proces bol v 8. kalendárnom týždni prerušený v 14 materských školách, deviatich základných školách a na štyroch stredných školách. Najviac uzatvorených škôl bolo v Trnavskom (9) a v Prešovskom kraji (9).

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva sa vo vyšetrených vzorkách nasopharyngeálnych výterov a dvojíc sér potvrdil adenovírus v dvoch prípadoch.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014 graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: ok

Foto: fotolia.com

Grafy: ÚVZ SR