Viac za preventívnu prehliadku dá VšZP všetkým všeobecným lekárom

"La Santé"- Les spécialités ...Všeobecná zdravotná poisťovňa pristúpila k zmene ohodnotenia preventívnej prehliadky u všeobecných lekárov pre dospelých. Kým doteraz im za tento výkon uznávala 350 bodov, ponovom je to o 40 viac, teda 390 bodov, čo znamená navýšenie o 1,715 eura. “Táto zmena sa týka všetkých zazmluvnených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, v akom profesnom, občianskom, či inom združení zmluvní lekári sú,” uviedla pre Primárny kontakt riaditeľka Sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti Ing. Antónia Borovková.

Do faktúry uveďte správnu sumu

Končiaci sa kalendárny mesiac znamená pre všeobecných lekárov podávanie mesačných výkazov. Nie všetci však dokážu v krátkom čase prestaviť svoje počítače na novú hodnotu bodu. Zaujímali sme sa preto, či VšZP vystaví lekárom opravný doklad na rozdiel vo fakturovanej sume.

“Nakoľko položka „počet bodov“ v platnom dátovom rozhraní nie je povinnou položkou, systém VšZP automaticky priraďuje počet bodov podľa číselníka, čiže 390, nezávisle od toho, či poskytovateľ uvedie v dávke iný počet alebo bez počtu bodov pri danom výkone. Z tohto dôvodu nemusí poskytovateľ zabezpečovať zmenu svojho informačného systému. Na faktúre je však potrebné uvádzať správnu sumu. Pokiaľ správnu sumu nevykáže, VšZP bude od poskytovateľa žiadať opravný doklad,” spresnila pre Primárny kontakt Ing. A. Borovková.

Autor: Eva Koperová

Foto: Fotolia