Všeobecní lekári by mali časom liečiť aj ľahkých hypertonikov

Všeobecní lekári dostanú od nového roka ďalšie nové kompetencie. Ide o ďalší krok v rámci reformy primárnej zdravotnej starostlivosti. Podľa šéfa Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR Ivana Poprockého tak bude môcť byť časom väčšia časť ľahších hypertonikov liečená v ambulanciách všeobecných lekárov.

“V primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti absentuje účinný manažment chronických ochorení na jednom mieste a nemocničné zariadenia disponujú nadmerným počtom akútnych lôžok, čo je samozrejme, neefektívne. Prichádza k zbytočnému odčerpávaniu financií z primárnej zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva,” povedal Poprocký s tým, že situáciu treba zmeniť.

Rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov nadväzuje na už spustený rezidentský program. Ten sa usiluje vychovať nových lekárov prvého kontaktu. Všeobecným lekárom tak v tomto roku pribudla možnosť vykonávať predoperačné vyšetrenia. Súčasťou navrhovaných zmien je i koncepcia integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Potrebu reformy primárnej zdravotnej starostlivosti ministerstvo zdravotníctva zdôvodňuje nevhodným rozložením poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku je vysoká miera rozdrobenosti najmä všeobecných lekárov a pediatrov. Ďalším problémom je vysoká návštevnosť pacientov v špecializovaných ambulanciách.

“Takýto prístup je predpokladom kvalitnejšieho manažmentu pacienta, zníženia počtu zbytočných odporúčaní pacientov k špecialistom a rýchlejšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Preto práve ambulancia všeobecného lekára má byť základným miestom, kde sa poskytuje najväčšia časť zdravotnej starostlivosti pacientom s chronickými ochoreniami,” zhrnula hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková.

3-48f91a819ee9cea6e1697e7a9060e426f91474ec
Na snímke druhý zľava prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Peter Krištúfek, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Ivan Poprocký a vpravo prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár počas tlačovej konferencie pri príležitosti odbornej konferencie na tému Reforma primárnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave
Zdroj: TASR
Foto: Michal Svítok, TASR