Všetky vyšetrenia podozrivých zásielok na antrax boli doteraz negatívne

Worker in protective chemical suit. Space for your text.Už viac ako tisíc podozrivých zásielok vyšetrili na Slovensku od roku 2001 na prítomnosť antraxu. Doteraz všetky výsledky boli negatívne. Negatívny bol aj výsledok zo vzorky hrubozrnného oranžovo – béžového prášku, ktorý bol v zásielke doručenej v pondelok, 20. januára 2014 na Obvodný pozemkový úrad vo Veľkom Krtíši spolu s výhražným listom. Zásielku obvyklým bezpečným a zákonom predpísaným spôsobom doručili pracovníci Hasičského a záchranného zboru B. Bystrica do mikrobiologických laboratórií Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Prášok vyšetrili molekulárno-biologickou metódou, ktorá ukázala, že v spomínanej látke nie je Bacillus anthracis.

Drahý “špás”

Prvé špeciálne mikrobiologické laboratórium pre diagnostiku vysokovirulentných nákaz zriadili najprv v Banskej Bystrici. Neskôr vznikli takéto laboratóriá aj v Bratislave a v Košiciach. Každé laboratórne vyšetrenie podozrivej zásielky nie je lacnou záležitosťou – stojí až 650 eur. Choroba spôsobená mikróbom Bacillus antracis nie je prenosná z človeka na človeka, ide o zoonózu a len veľmi zriedka sa človek môže nakaziť respiračnou, alebo gastrointestinálnou cestou. Až v 95% ide o kožnú formu ochorenia. Pri liečbe zaberajú antibiotiká. Na Slovensku bol zaznamenaný výskyt posledných ochorení u ľudí v roku 1977 u pastiera oviec a v roku 1983 u ošetrovateľa dobytka. V obidvoch prípadoch išlo o kožnú formu, ktorú sa podarilo vyliečiť.

Opatrnosť je na mieste

Možnosť použitia biologických zbraní je podľa svetových odborníkov stále reálna. ,,Zaoberáme sa problematikou biologických a toxínových zbraní po stránke medzinárodnopolitickej, spolupracujeme s ministerstvom zahraničných vecí, s hasičským zborom, políciou, s Úradom civilnej ochrany i ďalšími relevantnými organizáciami. S Ministerstvom zdravotníctva SR pripravujeme podklady, stanoviská, publikácie tak, aby bolo Slovensko po odbornej stránke pripravené aj na túto hrozbu,“ konštatuje doc. MUDr. C. Klement, stály zástupca MZ SR pre problematiku bioterorizmu a krajský hygienik RÚVZ v Banskej Bystrici. Práve v meste pod Urpínom vzniklo v roku 2001 Informačné centrum pre bakteriologické, biologické a toxínové zbrane, ako reakcia na antraxové útoky v USA a vo svete.

Autor: ok

Foto: Fotolia