VšZP bude hradiť očkovanie proti chrípke všetkým svojim poistencom

Little baby get an injection

Všeobecná zdravotná poisťovňa vydala oficiálne vyhlásenie, ktoré zaslala všetkým všeobecným lekárom pre dospelých aj pediatrom. Uvádza sa v ňom, že VšZP bude uhrádzať očkovacie látky aj samotný výkon očkovania proti chrípke v sezóne 2014/2015 všetkým svojim poistencom.

Znamená to, že plne hradené bude nielen očkovanie proti chrípke u osôb, ktoré naň majú nárok v rámci indikačného zoznamu, ale aj ostatným poistencom, ktorí o očkovanie požiadajú.

List VšZP o očkovaní je uvedený tu: VšZP Očkovanie proti chrípke

Autor: poly

Foto: fotolia.com