VšZP mení vykazovanie počtu poistencov v primárnom kontakte

3riadkove_VsZP_logo

Zmeny vo vykazovaní dátumu vzniku a zániku dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oznámila najväčšia, Všeobecná zdravotná poisťovňa. Týkajú sa vykazovania prírastku, alebo úbytku poistencov, ku ktorým dôjde v priebehu mesiaca u poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ale aj u ambulantných gynekológov. Platia od 1. novembra 2013.

V prípade, že pacient odstúpi od dohody v priebehu kalendárneho mesiaca, je dátumom zániku dohody posledný deň mesiaca, v ktorom došlo k odstúpeniu od dohody. Pôvodný poskytovateľ si vykáže úbytok pre potreby VšZP v dávke 748n. Nový poskytovateľ môže poistenca zaradiť medzi svojich kapitovaných pacientov od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, kedy došlo u predchádzajúceho poskytovateľa k odstúpeniu od dohody, v dávke 748n.

Napríklad ak poistenec 15. novembra 2013 odstúpi od dohody s pôvodným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v ten istý deň podpíše novú dohodu s iným poskytovateľom tej istej odbornosti, pôvodný poskytovateľ v hlásení o úbytku uvedie dátum zániku dohody 30.11.2013. Nový poskytovateľ vykáže v hlásení o prírastku dátum vzniku dohody 1.12.2013. Od toho istého dátumu mu bude hradená aj kapitácia.

Tieto zmeny VšZP premietne aj v dodatkoch k zmluvám k 1. januáru 2014. Poisťovňa v spomínanom liste informuje aj o prípadoch, ktorých sa tieto zmeny netýkajú.

Plné znenie listu VšZP prinášame v časti Všeobecný lekár, v podčasti Zdravotné poistenie, vykazovanie pre zdravotné poistenie: http://www.primarnykontakt.sk/category/vseobecny-lekar/zdravotne-poistenie/vykazovanie-pre-zdravotne-poistovne/ a prinášame ho aj tu: Document

Autor: PK