Výbor SVLS riešil aktuálne otázky všeobecného lekárstva

svls

Na svojom zasadnutí 3.11.2017 sa Výbor SVLS okrem iného zaoberal nasledovnými aktuálnymi okruhmi z praxe všeobecnými lekárov: novela zákona o prehliadkach mŕtvych, rokovaniami na NCZI – eZdravie, podnetmi členov SVLS na podávanie vitamínovej liečby pri canalis carpi, prípravou Kongresu SVLS 2018 v Šamoríne-Čilistove, pokračovaním Projektu rozvoja prezentačných zručností členov SVLS a prípravou nového Projektu školenia školiteľov rezidentov. O podrobnostiach bude Výbor členov SVLS informovať mailom.

FLASH INFO: Dnes bude operatívne rokovať Výbor SVLS k právnej analýze novely zákona o prehliadkach mŕtvych a právnym možnostiam ďalšieho postupu.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)