Výška príspevku na opatrovanie by mala vzrásť o 27,13 eura

Senioren besuchen Frau im Krankenhaus

Výška peňažného príspevku na opatrovanie by sa mala upraviť. Zmeny pripravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré už zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. K úprave príspevku sa vláda totiž zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení. Rezort práce túto novelu označil za jednu z prioritných, ktoré pripravuje. Zmeny by sa mali dotknúť vyše 33.000 opatrovateľov.

Samotná výška príspevku na opatrovanie by tak v závislosti od počtu opatrovaných osôb a rozsahu opatrovania mala stúpnuť zo súčasných 220,52 eura na 247,65 eura, čo podľa MPSVR predstavuje reálne zvýšenie o 27,13 eura mesačne.

Okrem zvýšenia príspevku má stúpnuť aj ochrana zostatku príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku zo súčasného 1,4-násobku sumy životného minima, teda z 277,326 eura na 1,7-násobok, teda na 336,753 eura. Podľa MPSVR SR to predstavuje zvýšenie o 59,43 eura.

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú má novela priniesť, je predĺženie obdobia platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. “Návrh obsahuje odstránenie doterajšej hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté osoby,” uviedlo ministerstvo s tým, že cieľom návrhu je započítať obdobie starostlivosti o ŤZP osobu v závislosti od reálneho obdobia, v ktorom ŤZP osoba túto starostlivosť potrebuje. “To významne posilňuje postavenie opatrovateľov na účely budúcich plnení sociálneho poistenia, najmä smerom k ich starobným dôchodkom,” tvrdí rezort práce.

V súčasnosti sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje priamo opatrovateľovi, ktorý sa stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. “Ak opatruje osoba v produktívnom veku, pri výške peňažného príspevku na opatrovanie sa zohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP. Ak je opatrovanou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím nezaopatrené dieťa, ochrana príjmu je vo výške trojnásobku sumy životného minima,” priblížilo MPSVR SR.

Pri ostatných opatrovaných osobách s ťažkým zdravotným postihnutím je ochrana príjmu vo výške 1,4-násobku sumy životného minima. V prípade, že príjem opatrovaného človeka s ťažkým zdravotným postihnutím prevýši zákonom stanovenú hranicu ochrany príjmu, peňažný príspevok sa kráti o sumu tohto prevýšenia. “V systéme sociálneho poistenia môže byť osoba vykonávajúca opatrovanie z tohto dôvodu poistencom štátu maximálne po dobu 12 rokov, resp. 18 rokov, ak je zároveň osobou starajúcou sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z uvedených dôvodov je potrebné novelou zákona riešiť najmä stabilizáciu skupiny poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie v produktívnom veku zvýšením ochrany príjmu,”zdôvodnil rezort práce.

Pripomienkové konanie k právnej norme by malo odštartovať v auguste tohto roka.

L: Nicholsonová: Zvýšenie navrhované ministerstvom práce považuje za marketingový ťah

Podpredsedníčka Národnej rady SR Lucia Nicholsonová (SaS) žiada vyšší príspevok pre opatrovateľov, ktorí sa doma starajú o svojich zdravotne ťažko postihnutých rodinných príslušníkov. Zvýšenie príspevku, ktoré navrhuje ministerstvo práce, nepovažuje za dostatočné. Poukazuje, že v priemere ide iba o 30 eur. Systém prispievania na starostlivosť o zdravotne postihnutých považuje za diskriminačný, nevylučuje preto, že sa obráti na Ústavný súd SR.

Nicholsonová upozorňuje, že pokiaľ by sa ľudia, o ktorých sa doma stará rodina, umiestnili v domovoch sociálnych služieb, štát by na nich platil od 320 eur mesačne. Ďalších 310 eur majú posielať samosprávne kraje na prevádzku týchto zariadení. Opatrovatelia však majú nižší príspevok, čo Nicholsonová kritizuje. U ľudí v produktívnom veku to má byť v priemere 173 eur mesačne, u dôchodcov 92 eur mesačne. Má ísť asi o 56.000 opatrovateľov.

“Je to protiústavné. Dochádza k obrovskej diskriminácii veľkej skupiny ľudí, pretože na tých, ktorí sú v zariadeniach štát dopláca od 320 až po 900 eur mesačne a títo, ktorí ich do toho zariadenia nedali a starajú sa o nich 24 hodín denne, o ťažko zdravotne postihnuté deti, mladých ľudí, dostávajú v priemere 173 eur mesačne,” povedala Nicholsonová. Žiada preto ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), aby im priznal minimálne 320 eur mesačne.

Zvýšenie navrhované ministerstvom práce považuje za marketingový ťah. Podľa jej slov ľudom, ktorí sa starajú o zdravotne ťažko postihnutých, nepomôže. “To je nič,” poznamenala Nicholsonová. Avizovala, že pokiaľ ministerstvo príspevok nezvýši a neodstráni diskrimináciu, obráti sa na Ústavný súd SR. Kedy by sa tak mohlo stať nekonkretizovala, počkať chce na kroky ministerstva.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Samotná výška príspevku na opatrovanie by tak v závislosti od počtu opatrovaných osôb a rozsahu opatrovania mala stúpnuť zo súčasných 220,52 eura na 247,65 eura, čo podľa ministerstva predstavuje reálne zvýšenie o 27,13 eura mesačne.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com