Výskyt chrípky klesá, vyskytla sa epidémia salmonelózy

TASR

Podľa hlásení 61 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 37 percent lekárov pre dospelých z Banskobystrického kraja v 12. kalendárnom týždni možno konštatovať,  že tohtoročná chrípková  sezóna sa už pomaly blíži k svojmu záveru. Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) je v porovnaní s uplynulým týždňom nižší o 20 percent a v prípade  a  chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO),o 31 percent. V absolútnych číslach bolo hlásených 6191 prípadov akútnych respiračných ochorení, čo predstavuje chorobnosť 4021 prípadov na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni . Na chrípku celkom ochorelo 267 ľudí, čo je v tomto prípade chorobnosť 90 prípadov na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V medziročnom porovnaní je výskyt ARO nižší o tretinu a CHPO až o 66 percent. Napriek tomu je z dôvodu zvýšenej chorobnosti prerušené vyučovanie v  základnej škole, kde chorobnosť žiakov dosiahla 41 percent.

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický kraj, evidujú v absolútnych číslach v hodnotenom týždni najvyšší počet chorých na rôzne typy akútnych respiračných ochorení v okrese Lučenec  (817 prípadov), Rimavská Sobota (741)  a Revúca (508 prípadov). Chrípka sa v najvyššom počte vyskytuje zas okresoch Revúca, Lučenec a Poltár. Na rozdiel od uplynulého týždňa sa mierne znížil počet komplikácií. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky sa skomplikovali zápalmi dutín (37 prípadov), zápalmi stredného ucha (33) a v 30 prípadoch zápalmi pľúc. Z hľadiska veku je najvyššia chorobnosť na ARO medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom a seniormi, najmenej chorých je medzi adolescentmi.  V prípade CHPO je situácia podobná.

Na rozdiel od 11. kalendárneho týždňa neevidujú epidemiológovia ani jeden prípad závažných akútnych respiračných ochorení (SARI), vyskytla sa však menšia epidémia salmonelźy v jednom z hotelov v Dudinciach. Nahlásil ju RÚVZ Zvolen, za okres Krupina, ktorému gastrointestinálne ťažkosti u klientov nahlásil sám, riaditeľ hotela. Do štvrtka evidovali 29 pacientov s príznakmi zvracania, hnačiek, bolestí brucha, dehydratácie a  zvýšenej teploty.  U 10 klientov si ochorenie vyžiadalo hospitalizáciu. Personál hotela nejavil príznaky ochorenia. V spolupráci s oddelením Hygieny výživy RÚVZ Zvolen sa v epidemiologivkom šetrení naďalej pokračuje. U dvoch pacientov laboratórne potvrdené adenovírusy, v 6 prípadoch bola kultivačne potvrdená Salmonella enteritidis. V dvoch prípadoch nie je kultivačné vyšetrenie ešte ukončené. Klientmi hotela boli zamestnanci jednej z poisťovní  z rôznych okresov Slovenska, ktorí sú hosúitalizpaní na infekčnom oddelení v v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, na internom oddelení v Šahách a  v  Klinike infektológie a cestovnej medicíny (KICM) Košice.

V okrese Rimavská Sobota sa vyskyto sporadické ochorenie vírusovej hepatitídy u 75-ročnej ženy z obce Slizké. Ochorenie bolo overené laboratórnym dôkazom na základe sérologického vyšetrenia krvi. Ochorenie bolo zistené v rámci skreeningového vyšetrenia na Chirurgickom oddelení vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote. V rámci protiepidemických opatrení bola nariadená priamym kontaktom aktívna imunizácia.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: TASR