Vysoké školy už vedia, koľko peňazí dostanú na budúci rok

wikipedia

Vysoké školy už vedia, s akými finančnými prostriedkami od štátu môžu na budúci rok počítať. Minister školstva Juraj Draxler podpísal rozpis dotácie vysokých škôl na rok 2016. Ministerstvo zároveň poslalo dotačné zmluvy vysokým školám.

Do vysokých škôl pôjde v roku 2016 finančná čiastka vo výške 451.235.920 eur, z ktorých bude 247.169.936 eur v podobe dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 149.025.389 eur vo forme dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a na sociálnu podporu študentov je vyčlenených 53.540.595 eur. Okrem toho ministerstvo pokračuje vo financovaní Národného štipendijného programu. Taktiež v podpore akademickej siete SANET, činnosti Akreditačnej komisie a reprezentácií vysokých škôl.

V roku 2016 budú mať vysoké školy k dispozícii aj väčší objem peňazí cez grantový systém. “Suma peňazí, ktorou má budúci rok disponovať Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) je zatiaľ navýšená o tri milióny. Z vnútorných zdrojov sme ju schopní navýšiť aj ďalej, pravdepodobne až o deväť miliónov eur,” uviedol Draxler.

Dotácia na budúci rok silnejšie ako po minulé roky zohľadní kvalitu vysokých škôl. Takmer polovica zo sumy, ktorú vysoké školy dostávajú na výskum, sa rozdelí podľa hodnotenia, ktoré vysoké školy získali v komplexnej akreditácii.

O vyjadrenie k metodike rozpisu dotácie vysokých škôl boli požiadané aj orgány reprezentácie vysokých škôl, ktoré mali možnosť tak urobiť do 6. decembra. “Mrzí ma, že celý proces zdržiavala Študentská rada vysokých škôl, ktorá s nami na rozdiel od Rady vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencie v podstate odmietala komunikovať,” povedal minister. Ako dodal, je rád, že aj napriek tomu dostali vysoké školy dotačné zmluvy včas.

Rada vysokých škôl (RVŠ), Študentská rada vysokých škôl, ale aj Slovenská rektorská konferencia kritizovali najmä nedostatočné financovanie vysokého školstva. RVŠ v stanovisku zo začiatku decembra dokonca uviedla, že objem finančných prostriedkov pre vysoké školy je nedostatočný a nevytvára podmienky na rozvoj vysokých škôl, necháva ich na úrovni prežívania, čo ohrozuje konkurencieschopnosť a už blízku budúcnosť Slovenska.

Zdroj: TASR

Foto: wikipedia.com