Výstavba novej nemocnice v Bratislave štátom by bola výhodnejšia

Verejno-súkromné partnerstvo (PPP) nie je najvýhodnejším variantom pre výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB). Ako ukázala analýza Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií, výstavba štátom by bola lepšia. “Dosahuje pozitívnu čistú súčasnú hodnotu 72 miliónov eur a je tak z rozpočtového hľadiska najlepšou možnosťou riešenia dnešného akútneho stavu UNB,” píše sa v analýze. Tá tiež hovorí, že všetky varianty sú lepšie ako nerobiť nič. Odkladanie investície a čiastočná oprava by len navýšili budúce výdavky.

Za najvýhodnejšie riešenie IFP považuje spomínanú výstavbu nemocnice štátom. Hodnota a návratnosť ďalších dvoch možností, teda rekonštrukcie a vykonania len najnevyhnutejších opráv, je podľa inštitútu výrazne nižšia. “Výstavba nemocnice cez PPP s parametrami zo štúdie realizovateľnosti je nevýhodná… Stavať prostredníctvom PPP s čistou súčasnou hodnotou -387 miliónov eur sa oplatí len v prípade, ak súkromník dokáže stavať a hospodáriť výrazne lepšie ako manažment verejného sektora,” konštatuje sa v analýze.

Dôvodom je najmä to, že pri vysokej požadovanej návratnosti súkromného partnera sa všetky prevádzkové benefity stratia v jeho prospech, vysvetľuje IFP. “Naopak, štát ešte prispieva na jeho relatívne drahšie financovanie. Z pohľadu uskutočnenia akýchkoľvek investícií verejným sektorom je najdôležitejšie zabezpečiť kvalitný manažment UNB, ktorý dokáže zvýšiť prevádzkovú efektívnosť nemocnice. Práve zmeny v očakávaných výnosoch a nákladoch totiž môžu najviac ovplyvniť výhodnosť ktoréhokoľvek z variantov,” píše sa ďalej v materiáli.

Výhodnosť variantov IFP meral predovšetkým pomocou čistej súčasnej hodnoty (NPV), teda súčtu budúcich peňažných príjmov a výdavkov vyjadrených v súčasnej hodnote súčasných peňazí, a pomocou vnútorného výnosového percenta. Iné benefity, plynúce napríklad z lepšej kvality zdravotnej starostlivosti alebo príjemnejšieho prostredia, neboli zahrnuté do NPV. Išlo čisto o pohľad z hľadiska verejných financií.

UNB dlhodobo trpí slabou prevádzkovou efektívnosťou, ktorá sa odzrkadľuje na každoročne vysoko zápornom hospodárskom výsledku. V minulých rokoch sa deficit jej hospodárenia pohyboval okolo 30 miliónov eur. “Preto je nevyhnutné, aby podstúpila čo najskôr radikálnu zmenu, ktorá by ju pomohla nasmerovať na cestu udržateľného hospodárenia. Univerzitná nemocnica v Bratislave vytvára každoročne tretinu až polovicu celkovej straty nemocníc vlastnených štátom,” upozornil inštitút.

Štát bude novú nemocnicu stavať prostredníctvom PPP projektu. Minister zdravotníctva Viliam Čislák avizoval, že by chcel s koncesionárom podpísať zmluvu ešte v tomto volebnom období. V súťažnom dialógu je päť medzinárodných konzorcií, celkovú cenu zákazky ministerstvo odhadlo na 6,3 miliardy eur. Táto suma neobsahuje len predpokladané investície na výstavbu vo výške 200 miliónov až 250 miliónov eur, ale predstavuje i celkový súhrn ročných výnosov súkromného partnera počas 30-ročnej prevádzky. Nová nemocnica sa má nachádzať v doterajšom areáli Nemocnice sv. Michala na bratislavskej Patrónke.

Zdroj: TASR

Foto: TASR