Za nedostupnosťou liekov nemusí byť len reexport

25

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) od januára 2013 na základe údajov z oznámení o zámere vyviezť lieky zo Slovenska prešetroval viac ako 30 liekov s podozrením na nedostupnosť. Po vlastnej analýze a vyjadrení hlavných odborníkov vydal 38 rozhodnutí o nepovolení vývozu pre 9 distribučných spoločností a pre celkovo 54 340 balení liekov.

Ako informoval riaditeľ štátneho ústavu PharmDr. Ján Mazag, z oznámení distribútorov o zámere vyviezť liek vyplýva, že najviac liekov sa plánuje vyviezť do ČR (44%), Nemecka (23%), Litvy (9%), Dánska (7%) a Veľkej Británie (5%).

,,Analyzovali sme aj údaje o počte balení liekov reálne vyvezených za prvý polrok 2013 a porovnávali sme s počtom balení liekov uvedených v oznámeniach o zámere (plánovanom vývoze) vyviezť lieky. Zistili sme, že počet balení liekov vyvezených zo Slovenska tvorí štvrtinu z celkového počtu balení uvedených v oznámeniach o zámere vyviezť lieky zo Slovenska,” uviedol PharmDr. Ján Mazag.

Ročne sa na Slovensku spotrebuje asi 100 miliónov kusov balení liekov hradených alebo čiastočne hradených z verejného zdravotného poistenia. Počet vyvezených liekov sa pohybuje v rozsahu do 1% z počtu balení ročne spotrebovaných liekov. ,,Druh a počet reálne vyvezených liekov kontinuálne monitorujeme a analyzujeme a bude súčasťou ďalších opatrení smerujúcich k zabráneniu prípadnej nedostatkovosti liekov, ako aj zabráneniu možného ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v ďalšom období,” dodáva riaditeľ.

Úrad prešetroval možnú nedostupnosť liekov na základe podnetov od pacientov, lekárov a lekárnikov. Zistil však, že príčinou nedostupnosti liekov nie  je len vývoz liekov zo SR, ale za nedostupnosťou sa skrývajú aj iné faktory (logistické vzťahy lekáreň-distribútor, distribútor-výrobca, problémy vo výrobe a dodávkach od výrobcov a pod.).

ŠÚKL v I. polroku 2013 nepovolil vývoz pre lieky:

  • Lyrica 56×75 mg, Lyrica 56×150 mg, Lyrica 56 x 300 mg,
  • CLEXANE 2000 anti-Xa IU/0,2 ml, Inspra 25 mg, Azilect 1 mg.
  • V septembri 2013 vydal ďalšie rozhodnutia o nepovolení vývozu pre lieky Clexane 6000 anti-Xa IU/0,6 ml, Clexane 8000 anti-Xa IU/0,8 ml a opätovne zastavil vývoz lieku Lyrica vo všetkých silách.

ŠÚKL vydal rozhodnutia o nepovolení vývozu pre distribučné spoločnosti Roncor, Retia, Pharex, Ing. Dušan Sichrovský ADUS, Medicarim, CS Pharma, Pharmagen a Evopharm.

Zdroj: www.sukl.sk