Zástupcovia krajov majú nejasnosti v zákone o poplatkoch

Doctor

Zástupcovia vyšších územných celkov sa včera stretli na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR k téme vyberania poplatkov. Novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá od 1. apríla priniesla zmeny v poplatkoch, je podľa nich v mnohých ustanoveniach nejednoznačná. Volajú po jednotnom usmernení.

“Samosprávne kraje napríklad chceli, aby ministerstvo usmernilo konkrétne druhy poplatkov, ktoré je možné vyberať, na tom sme sa však zatiaľ nezhodli,” povedala Riaditeľka odboru zdravotníctva BSK Jana Ježíková.

Stretnutia k téme poplatkov budú podľa nej pokračovať. “Niektoré veci v zákone sú tak nejasné, že až čas ukáže, čo je potrebné lepšie usmerniť,” informovala bez bližšej špecifikácie. Dnešné stretnutie však považuje za prospešné, niektoré postupy v praxi si kraje zjednotili.

“Šlo o štandardné pracovné stretnutie a bolo prvé zo série stretnutí. Vyhodnocovali sa podnety, ktoré majú jednotlivé VÚC v súvislosti s poslednými zmenami v legislatíve,” informoval hovorca rezortu Peter Bubla.

Podnety sa podľa neho týkali vyberania úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo vydávania povolení.

“Zástupcovia VÚC už dostali nejaké prvé usmernenia, stretávania budú pokračovať,” dodal.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com