Zdravotníci získali štatút chránenej osoby

Doctor Giving Child Injection In Doctor's Office

Zdravotnícki pracovníci budú lepšie chránení počas výkonu svojho povolania. Poslanci v parlamente im dnes totiž schválili štatút chránenej osoby, a to zákonom o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v EÚ.

Chránená osoba má vyššiu právnu ochranu. Ak teda niekto na zdravotníkovi počas jeho služby spácha trestný čin, bude sa naň vzťahovať vyššia trestná sadzba. “Narastajú prípady, kedy sa zdravotnícki pracovníci stávajú pri záchrane života obeťami nebezpečného vyhrážania alebo inej verbálnej či fyzickej agresie zo strany ošetrovaných pacientov, ich príbuzných alebo zúčastnených osôb,” píše sa v dôvodovej správe k zákonu.

Súhlasia s tým i záchranári. “Počas uplynulých troch rokov bolo zdokumentovaných 32 prípadov napadnutí zdravotníkov v záchrankách, časť týchto útokov si vyžiadala lekárske ošetrenie,” uviedla Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. Vyššiu právnu ochranu preto víta. “Napádané mali byť rovnako aj zdravotné sestry v nemocniciach či ambulanciách, ako aj ďalší zdravotnícki pracovníci,” informovala komora. Záchranári veria, že legislatívna úprava odradí prípadných útočníkov.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com