Zelený čaj zlepšuje aj kognitívne funkcie, tvrdia vedci

green teaO pozitívnych účinkoch zeleného čaju na ľudské zdravie sa vedelo už dávno, ale až teraz sú k dispozícii relevantné vedecké výsledky o jeho pôsobení. Ľudia konzumujú čaj už stáročia a všimli si, že ak ho pijú v primeraných množstvách a pravidelne, blahodárne pôsobí  na kardiovaskulárny, uropoetický systém, na reguláciu telesnej hmotnosti a zvyšuje vitalitu.

Švajčiarski vedci z University of Basel nedávno publikovali vo vedeckom časopise Psychopharmacology výsledky svojho výskumu s extraktom zo zeleného čaju. Ako uvádzajú, zelený čaj pozitívne pôsobí na rozvoj a udržiavanie kognitívnych funkcií mozgu, predovšetkým na tzv. pracovnú pamäť. Tento fakt by mohol podľa vedcov prispieť k novým možnostiach v liečbe niektorých foriem demencie a vybraných psychiatrických ochorení. Súbor pacientov, ktorí sa podrobili experimentu, tvorili dobrovoľníci – muži, ktorým bol podávaný extrakt zeleného čaju v rôznej koncentrácii vo forme nápoja a zároveň neurológovia a rádiológovia sledovali prostredníctvom nukleárnej magnetickej rezonancie (MRI) jeho pôsobenie na centrálny nervový systém. Porovnanie snímok MRI na začiatku štúdie a po jej ukončení vykazovalo vzostup aktivity neurónov predovšetkým oblasti frontálneho a parietálneho kortexu. Ak by sa výsledky štúdie potvrdili na väčších súboroch pacientov, potvrdilo by sa, že mnohé z prírodných prostriedkov, ktoré sú ľudstvu známe už dávno a ich účinky využívalo intuitívne na základe dlhoročných skúseností, môžu prispieť k liečbe viacerých civilizačných ochorení.

V minulosti sa výskum účinkov zeleného čaju zameriaval predovšetkým na jeho pôsobenie v prevencii onkologických a kardiovaskulárnych ochorení. Až teraz vedci intenzívnejšie obracajú svoju pozornosť na jeho účinky v oblasti neurológie a psychiatrie.

Autor: poly
Foto: fotolia.com