Žilinská nemocnica má kladný hospodársky výsledok

stethoskop mit euro

Racionalizačné kroky a snaha vedenia o stabilizáciu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina sa pretavili do súčasných ekonomických ukazovateľov. Údaje z konca roka 2013 poukazujú predovšetkým na kladný hospodársky výsledok, na zníženie celkového dlhu nemocnice ako aj na výrazné zníženie straty nemocnice.

Ako uviedla Mária Koporecová, hovorkyňa FNsP Žilina celkový dlh nemocnice k 31.12.2013 predstavuje 17,9 mil. eur, pričom sa podarilo zastaviť zadlžovanie nemocnice a dosiahnuť pokles záväzkov o viac ako 2 milióny eur. Markantnú zmenu možno pozorovať aj v kategórii vytvárania straty zdravotníckeho zariadenia. Kým totiž nemocnica uzatvárala rok 2012 so stratou viac ako 5 mil. eur, rok 2013 sme ukončili s kladným hospodárskym výsledkom.

Našou hlavnou prioritou v oblasti finančného hospodárenia bola jeho reštrukturalizácia. „Začali sme napĺňať rozsah limitov od zdravotných poisťovní, ktorý sme v minulosti nedokázali čerpať celý. Išlo o viac ako milión eur, ktorý sme na konci roka 2012 nedočerpávali. Prioritou vedenia nemocnice bolo prepracovať zmluvné vzťahy s poisťovňami, optimalizovať čerpanie vyčlenených finančných zdrojov v súlade so zvýšenými výkonmi v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vyššie požiadavky na efektivitu práce jednotlivých oddelení, optimalizovanie nákladových položiek za lieky či energie sú neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu,“ vysvetlil Štefan Volák. Za rok 2013 sa v tomto zmysle zvýšili výnosy od zdravotných poisťovní celkovo o 14%.

FNsP Žilina sa darí znižovať nákladové položky, a to napr. náklady na lieky poklesli o 14 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 480 tisíc eur a rovnako aj výšku ostatných prevádzkových nákladov medziročne o 30% , tj. o 396 tisíc eur.

Predstavuje to mnohé oblasti, ktoré prešli optimalizáciou. Ako príklad možno uviesť zníženie nákladov za pranie, kde z pôvodnej ceny 1,45 € za kilogram prádla sa úpravou technologických procesov znížila suma na 1,17 €, čo pri viac ako 300 tisíc kg prádla ročne predstavuje výraznú úsporu. Vedenie nemocnice rovnako postupuje aj v oblasti tepla a energií, kde sa napriek všeobecnému rastu cien, darí náklady nezvyšovať.

Zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Foto: fotolia.com