MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Kongres SVLS 2017 má mimoriadne zaujímavý program

Vážení kolegovia, milí priatelia,

hlavným cieľom Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je rozvoj, podpora a ochrana odboru všeobecné lekárstvo vrátane rezidentského programu, ktorého je autorom.  Nástrojom na naplnenie tohto cieľa je presadzovanie spravodlivého financovania práce všeobecných lekárov s bonifikáciou komplexnej starostlivosti o pacientov a výkonov nad rámec kapitácie v zmysle nášho hesla „Všeobecné lekárstvo sebe“. Vieme, čo chceme dosiahnuť a robíme to systémovo, odborne a nekonfrontačne. Aj preto sme dokázali napriek mnohým prekážkam spoločne posunúť odbor výrazne dopredu. Stojí nás však nesmierne veľa síl a času eliminovať neutíchajúce snahy o deformáciu systému a dehonestáciu našej práce. Nie je to jednoduché a všetko nejde hneď. Máme však víziu a spoločne sme silní. Je pred nami ešte dlhá cesta, ale výsledky, ktoré sme už dosiahli, svedčia o dobrom nastavení.

Kongres SVLS 2016 bol minulý rok veľmi úspešný. Nielen počtom účastníkov, ale predovšetkým tým, že ho poctila svojou návštevou vedúca osobnosť krajiny – Jeho Excelencia prezident SR Andrej Kiska. Nikdy v histórii neprišiel všeobecným lekárom vyjadriť podporu osobne najvyšší predstaviteľ štátu, nikdy predtým neodoznelo z úst zodpovedných, že všeobecné lekárstvo je základom modernej medicíny. A nielen na Slovensku. Považujem to za zásadný signál smerom navonok. Druhou zásadnou udalosťou na kongrese bol fakt, že jeho účastníci si sami v hlasovaní vybrali nové miesto jeho konania – Kongres SVLS sa tak od roku 2017 koná v najmodernejšom kongresovom komplexe na Slovensku v Šamoríne – Čilistove. Všeobecných lekárov je naozaj veľa a zo Žiliny sme už jednoducho vyrástli. Všetky odborné a sprievodné kongresové podujatia sa v Čilistove uskutočnia na jednom mieste  – v najväčšej kongresovej sále na Slovensku a v ďalších moderných sálach so špičkovou technikou. Konečne budeme bývať v jednom hoteli, je pre nás bezplatne zaistených vyše 1200 parkovacích miest aj stovky stravovacích kapacít.

Kongres SVLS 2017 je právom považovaný za najreprezentatívnejšie a najvyššie cenené odborné podujatie pre všeobecných lekárov na Slovensku. Veľmi si vážime, že pozvanie na jeho slávnostné otvorenie prijal minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker. Hlavnou témou tohtoročného kongresu sú Európske Guidelines 2016 o prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Jednotiacim prvkom kongresu je zaujímavé a na prax zamerané vzdelávanie vrátane výraznej prevahy prednášajúcich spomedzi samotných všeobecných lekárov. Sami najlepšie vieme, ktoré témy sú pre našu prácu potrebné a máme aj dostatok múdrych, obetavých a zručných kolegov, ktorí dokážu pripraviť pútavé prezentácie. Ako obyčajne, nebudú to iba prednášky, ale aj moderované diskusie, workshopy a panelové diskusie. Tento rok sme pre účastníkov Kongresu SVLS 2017 pripravili aj prekvapenie – Dynamický Vyšehrad, diskusiu všeobecných lekárov z Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska o aktuálnych otázkach primárneho kontaktu v krajinách V4. Vzhľadom na veľmi bohatý odborný program otvárame paralelné sekcie prezentácií, sekcie workshopov a tradične aj sekciu sestier. K dispozícii bude aj inovatívna posterová sekcia, ktorá sa uskutoční prostredníctvom moderných elektronických prostriedkov.

Tradične budú k dispozícii originálne aktivity SVLS, ktoré všeobecní lekári nezažijú na žiadnom inom podujatí a sme na ne v SVLS právom hrdí. Spomeniem iba niektoré – Lekársku izbu, Time For Residents a panelové diskusie so zástupcami zdravotných poisťovní. Opýtame sa vedúcich predstaviteľov NCZI na zavedenie e-Healthu a vedenia ÚDZS na riešenie prehliadok mŕtvych, dotkneme sa aj otázky migrantov z pohľadu zdravotnej starostlivosti. Budeme pokračovať v tradícii výstavy umeleckých diel vytvorených všeobecnými lekármi priamo v kongresových priestoroch pod názvom Orbis Pictus. Máme medzi sebou veľa talentovaných kolegov, ktorí sa s nami podelia o radosť z umeleckej tvorby a ukážu nám, čomu sa venujú vo voľnom čase.

Čaká nás aj ďalšia slávnostná udalosť. Prvýkrát bude udelený čestný titul Laureát ceny Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2017. Vavrínový veniec bol a je symbolom významných osobností, ktoré vo svojom odbore vynikli a dosiahli pozoruhodné výsledky. Všeobecné lekárstvo malo, má a som presvedčená, že vždy bude mať vo svojich radoch skvelých lekárov, na ktorých budeme ľudsky aj odborne hrdí. Je našou príjemnou povinnosťou upozorniť na ich konanie a vyjadriť im poďakovanie za podporu a rozvoj všeobecného lekárstva.

Po absolvovaní odborného programu máme pre účastníkov kongresu pripravené hodnotné umelecké zážitky. V prvý deň kongresu sa stíšime v príjemnej atmosfére komorného večera pri sviečkach. Spoločnosť nám bude robiť herec a špičkový recitátor Peter Rúfus, ktorý spríjemní večer jedinečným umeleckým slovom. Vystrieda ho spevák Mário „Kuly“ Kollár, frontman skupiny Desmod a päťnásobný držiteľ titulu OTO so svojím unplugged recitálom. V piatok večer sa zas stretneme na slávnostnom spoločenskom večere, ktorým nás budú sprevádzať Kandráčovci. Súčasťou slávnosti bude odovzdávanie ocenení za najlepšiu prednášku/workshop, najlepší poster a umelecké dielo v Orbis pictus. Budeme mať tiež dostatok času na stretnutia a priateľské rozhovory.

Som presvedčená, že si opäť spoločne užijeme skvelú kongresovú atmosféru. Tešíme sa na vás a na spoločne strávené chvíle s priateľmi a kolegami.

Pozn.: autorka je prezidentkou Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska