Anavelol sa už nevyrába, končí sa jeho distribúcia i registrácia

K 31. januáru 2014 končia dodávky lieku Anavenol do distribučnej siete a jeho registrácia končí k 30. aprílu 2014. Informuje o tom Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Dôvodom je prehodnotenie bezpečnosti liekov s obsahom námelových alkaloidov európskym Výborom pre lieky na humánne použitie (CHMP), ktorý odporučil obmedziť ich použitie. Keďže riziká prevažujú nad prínosmi liečby, tieto lieky by sa už nemali používať v liečbe niektorých ochorení, ako sú napríklad problémy s cirkuláciou krvi. ,,Tento záver je založený na prehodnotení údajov, ktoré poukazujú na zvýšenie rizika fibrózy a ergotizmu. Pretože jedna z účinných látok obsiahnutých v lieku Anavenol (dihydroergokristín) bola zahrnutá do vyššie uvedeného prehodnotenia, po dohode so ŠÚKL bola výroba lieku Anavenol ukončená,” informuje výrobca. Náhradu lieku by mal lekár posúdiť pre každého pacienta individuálne.

Celú informáciu, vrátane informácií o možných náhradách a dostupných liekoch prinášame so súhlasom ŠÚKLu tu: DHCP_Anavenol_20_12_2013

ok