Upravené odporúčania pre skríning vírusu hepatitídy B pred liečbou ofatumumabom

Farmaceutická spoločnosť informuje o upravených odporúčaniach pre skríning vírusu hepatitídy B (HBV) pred liečbou ofatumumabom.

  • Po objavení sa prípadov infekcie a reaktivácie HBV u pacientov liečených anti-CD20 monoklonálnymi protilátkami sa teraz odporúča vykonať skríning HBV infekcie u všetkých pacientov pred začatím liečby ofatumumabom.
  • Pacienti s aktívnou/súčasnou infekciou hepatitídy B nemajú byť liečení ofatumumabom.
  • U pacientov s pozitívnou serológiou na hepatitídu B (ale nie aktívnym/súčasným ochorením) sa má konzultovať s odborníkom na choroby pečene kvôli monitorovaniu a nasadeniu antivírusovej liečby HBV.
  • U tých pacientov, u ktorých počas liečby ofatumumabom dôjde k reaktivácii HBV, treba liečbu ofatumumabom aj súbežnú chemoterapiu okamžite prerušiť a nasadiť primeranú liečbu.

Celý dokument prinášame so súhlasom ŠÚKL tu: DHPC_Arzerra_16_12_2013

Zdroj: www.sukl.sk

ok