Hemofagocytový syndróm (HPS) u pacientov liečených fingolimodom (Gilenya)

Dva prípady fatálneho hemofagocytového syndrómu boli hlásené u pacientov so sclerosis multiplex liečených 9 a 15 mesiacov fingolimodom v dávke 0,5 mg/deň. Oba prípady boli spojené s infekciou. Firma Novartis so súhlasom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a v súlade s rozhodnutím Európskej agentúry pre lieky vydala k tomu informáciu. Okrem iného sa v nej uvádza, že včasné diagnostikovanie HPS je dôležité na zlepšenie prognózy, pretože umožní rýchle podanie liečby HPS a/alebo základného ochorenia, napr. vírusovej infekcie.

Prejavy a príznaky často súvisiace s HPS:

  • horúčka, asténia, hepatosplenomegália a adenopatia, ktoré sa môžu spájať so závažnejšími prejavmi, ako sú zlyhanie pečene alebo respiračnáý tieseň
  • progredujúca cytopénia, výrazne zvýšená koncentrácia feritínu v sére, hypertriacylglycerolémia, hypofibrinogenémia, koagulopatia, cytolýza pečeňových buniek a hyponatrámia.

HPS je veľmi zriedkavý hyperinflamačný syndróm potenciálne ohrozujúci život, ktorý sa popísal v spojení s infekciami (primárnymi alebo reaktiváciou vírusových infekcií, napr. vírusom Epsteina-Barrovej), malignitami (napr. lymfómom), zníženou imunitou a viacerými autoimunitnými chorobami (napr. lupus).

Treba vziať do úvahy, že Gilenya je selektívne imunosupresívum a jej účinok na imunitný systém zvyšuje riziko infekcií. Počas jej používania boli hlásené prípady závažných infekcií.

Celú informáciu prinášame tu:DHPC_Gilenya_11_11_2013

Zdroj: www.sukl.sk

Autor: PK