Alkohol sa podieľa na vzniku viac ako 60 chorôb

DrunkSlovensko patrí medzi krajiny strednej a východnej Európy, kde je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) priemerne vyššia konzumácia alkoholu než v zostatku Európy. Až 40 % prípadov poškodenia zdravia a predčasných úmrtí tu zapríčiňujú rizikové faktory ako sú fajčenie, alkohol a dopravné nehody, ktoré sú tiež často zapríčinené alkoholom, a ktorým by sa dalo predísť.

Podľa zistení SZO sa nadmerné pitie podieľa na vzniku viac ako 60 chorôb a poškodení zdravia. Vplyvom škodlivého užívania alkoholu vznikajú akútne a chronické ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou alebo spolupodieľajúcou sa príčinou.

Medzi akútne ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou ich vzniku, sa zaraďujú: akútna alkoholická psychóza, otrava alkoholom a otrava metylalkoholom.

Medzi chronické ochorenia, pri ktorých je alkohol hlavnou príčinou ich vzniku, patria: organické poškodenie centrálneho nervového systému, alkoholická polyneuropatia, alkoholická myopatia, alkoholická kardiomyopatia, alkoholická gastritída, alkoholická hepatopatia a chronická pankreatída.

Medzi akútne poškodenia zdravia, na ktorých sa alkohol spolupodieľa, patria: úrazy pri nehodách v doprave, utopenie, vdýchnutie žalúdkových zvratkov, úmyselné sebapoškodzovanie, samovražedný pokus, poranenia po napadnutíinou osobou.

Medzi chronické ochorenia, na ktorých vzniku sa alkohol spolupodieľa zaraďujeme: rakovinu pier, ústnej dutiny a pažeráka, rakovinu konečníka, rakovinu hltana, diabetes mellitus (typ II.), hypertenznú chorobu, srdcové arytmie, ischemickú mozgovú príhodu, rakovinu hrubého čreva, rakovinu pečene, rakovinu prsníka, epilepsiu, ischemickú chorobu srdca, varixy pažeráka a spontánny potrat.

Úmrtnosť na pečeňovú cirhózu priamo súvisí so spotrebou alkoholu.

Poškodenie nie je determinované druhom alkoholu, ale záleží na množstve „čistého etanolu“. Podľa štatistických výsledkov sa predpokladá, že celosvetovo je alkohol príčinou 50 % všetkých cirhóz. Pre silnú koreláciu medzi konzumáciou alkoholu a úmrtím na cirhózu svedči aj fakt, že dáta úmrtnosti na cirhózu sa používajú ako miera prevalencie alkoholizmu.

V minulosti nebola závislosť od alkoholu považovaná za duševné ochorenie. Bola vnímaná prevažne ako porucha správania súvisiaca s charakterom osobnosti. Už dlhšie obdobie rokov je však považovaná za ochorenie a ako taká je zaradená aj do oficiálnej MKCH s označením F10 – poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu. Nadmerné užívanie alkoholu prispieva k zvýšenej návštevnosti psychiatrických zariadení a zvýšeniu počtu návštev s diagnózou F10 spojenou s psychiatrickými chorobami.

Počet osôb vyšetrených prvý krát na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách sa jednoznačne zvyšuje u mužov, a je podstatne vyšší ako u žien za obdobie rokov 2006 – 2011. Jedným z častých popredných miest príčin hospitalizácie v SR sú poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu. V roku 2004 bola táto príčina hospitalizácie v poradí na 24. mieste. V roku 2007 diagnóza F10 sa posunula už na 12. miesto z najčastejších príčin hospitalizácie.

Cieľ: do roku 2015 znížiť užívanie alkoholu aspoň o 10%

Globálny akčný plán na prevenciu a kontrolu chronických neprenosných ochorení otvorene definuje ako jeden z cieľov zníženie škodlivého užívania alkoholu do roku 2025 aspoň o 10 %. Európsky akčný plán je takisto úzko prepojený s Európskou politikou zdravia Health 2020, v rámci ktorej práve boj proti chronickým neprenosným chorobám predstavuje hlavnú prioritu pre obdobie rokov 2012 – 2020. Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 schválila Vláda SR v júli tohto roku. Rozpracované úlohy sa týkajú všetkých rezortov. Aktualizácia národného programu je naplánovaná v roku 2017.

Kompletné znenie Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 prinášame tu: NAPPA_SLOV 1

Autor: PK

Foto: Fotolia