Infúzne roztoky Hydrogenuhličitanu sodného môžu mať ojedinele zrazeniny

Možnosť ojedinelého výskytu zrazenín v infúznych roztokoch Hydrogenuhličitanu sodného s koncentráciou 8,4% a 4,2% je dôvodom, že výrobca sťahuje z trhu z úrovne distribútorov, nemocničných a verejných lekární viacero šarží. Informuje o tom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

V prípade Hydrogenuhličitanu sodného 8,4% (w/v) – BRAUN, sol inf 10x250m ide o šarže číslo 120858065 a 123168061 s expiráciou 01/2014 a 07/2014. V prípade Hydrogenuhličitanu sodného 4,2% (w/v) – BRAUN, sol inf 10x250m sú to šarže číslo: 120528064 (expirácia 12/2013), 121728061 (3/2014), 123418063 (7/2014), 124448062 (10/2014), 125018062 (11/2014), 131638063 (3/2015).

Plné znenie rozhodnutí nájdete tu:Rozhodnutie_Hydrogenuhlicitan_4_ Rozhodnutie_Hydrogenuhlicitan_8_

Autor: (ok)

Zdroj: www.sukl.sk