Najviac chorých bolo v Žilinskom a Nitrianskom kraji

Frau liegt krank im BettV 49. kalendárnom týždni sa chorobnosť na Slovensku udržala na približne rovnakej úrovni ako v 48. kalendárnom týždni. Na akútne respiračné ochorenia (ARO) lekári ošetrili 50 776 pacientov. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Žilinskom, najnižšiu v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 5 038/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 154 osôb, čo je 2,3% zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (590). Ostatné komplikácie boli otitídy (311) a pneumónie (253).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 49. kalendárnom týždni hlásených 4 923 ochorení (chorobnosť 155,2/100 000), čo je 9,7% z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom a v Žilinskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (516,9/100 000).

Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva SR, ochorenia hlásilo 64% lekárov pre deti a dorast a 56% všeobecných lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 49. kalendárnom týždni vyšetrených 12 nasopharyngeálnych výterov a 15 dvojíc sér. Vo vyšetrených vzorkách dvojíc sér sa v jednom prípade potvrdil vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva z celkove 338 vzoriek biologického materiálu v piatich prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, v deviatich prípadoch RS vírus a v siedmich prípadoch potvrdený adenovírus.

Autor: (ok)

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Zdroj: ÚVZ SR

Foto: Fotolia