Pred začatím liečby rituximabom urobte vyšetrenie na HBV

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil na svojej internetovej stránke nové odporúčania a upozornenia týkajúce sa skríningu hepatitídy B (HBV) pre začatím liečby rituximabom.

  • Všetci pacienti majú byť pred začatím liečby rituximabom vyšetrení na HBV.
  • Pacienti s aktívnou hepatitídou B nemajú byť liečení rituximabom.
  • Pacienti so sérologickou pozitivitou hepatitídy B (ale bez aktívneho ochorenia) majú byť odoslaní na odborné vyšetrenia k hepatológovi, pred začatím liečby rituximabom. Títo pacienti majú byť prísne sledovaní a liečení v súlade s lokálnymi postupmi, aby sa predišlo reaktivácii HBV.

Rituximab v indikáciách v onkológii a reumatoidnej artritíde bol v klinickej praxi spojený s reaktiváciou HBV. Tieto prípady zahŕňali fulminantnú hepatitídu, niektoré z nich boli fatálne.

Celé znenie upozornenia a odporúčaní prinášame tu: DHPC_MabThera_8_11_2013

Zdroj: www.sukl.sk

Autor: PK