Riziko vzniku hypermagneziémie u novorodencov a detí do 2 rokov

Pri podávaní lieku Numeta G16%E novorodencom a deťom do dvoch rokov existuje riziko vzniku hypermagneziémie, a to:

  • u pacientov so zníženou funkciou obličiek
  • u novorodencov, ktorých matky dostávali doplnkové magnézium pred pôrodom.

Zdravotníckym pracovníkom sa odporúča:

  1. Koncentrácie magnézia v sére by mali byť monitorované spolu s hladinami ostatných elektrolytov na začiatku a vo vhodných intervaloch liečby, v súlade s bežnou klinickou praxou a individuálnymi klinickými potrebami pacienta.
  2. Lekári by mali venovať zvýšenú pozornosť príznakom ako sú celková slabosť, poruchy dýchania, hypotenzia, arytmie (najmä ak sa nedajú vysvetliť klinickým stavom novorodenca/ dieťaťa). Hypermagneziémia môže tiež spôsobovať nešpecifické príznaky ako sú nevoľnosť, vracanie, červenanie.
  3. Ak sa zistí zvýšenie hladiny magnézia v sére, alebo sa objavia príznaky hypermagneziémie, infúzia lieku Numeta G16%E by mala byť zastavená alebo rýchlosť infúzie by mala byť znížená a mali by byť naordinované alternatívne tekutiny, výživa a elektrolyty tak, ako je to klinicky vhodné.

Celé znenie upozornenia a odporúčania prinášame tu: DHPC_Numeta_G16_26_9_2013.doc

Zdroj: www.sukl.sk

Autor: PK