ŠÚKL nariadil stiahnutie PARALENU GRIP chrípka a bolesť

Stiahnutie z trhu siedmich šarží lieku PARALEN GRIP chrípka a bolesť, z úrovní distribútorov a lekární nariadil Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Nariadenie vydal na základe oznámenia liekovej agentúry SUKL Praha a zverejnil ho na svojej internetovej stránke.

Opatrenie má preventívny charakter a bolo ho potrebné vykonať do 23. septembra. Jeho dôvodom je nesúlad so špecifikáciou. Ako sa píše v rozhodnutí, u niektorých šarží lieku bola zaznamenaná klesajúca tendencia výsledkov v skúške disolúcie po 30 minútach.

Všetky šarže lieku majú expiráciu v auguste 2014 a čísla šarží sú: 2040912, 2120912, 2110912, 2050912, 2060912, 2080912 a 2090912.

Otázky a odpovede k stiahnutiu tohto lieku čítajte na http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/bezpecnostne-upozornenia/otazky-a-odpovede-k-stiahnutiu-lieku-paralen-grip-chripka-a-bolest?page_id=3456

Zdroj: www.sukl.sk