Všetky intravenózne lieky s obsahom železa môžu spôsobiť vážne alergické reakcie

Všetky intravenózne lieky s obsahom železa môžu spôsobiť vážne alergické reakcie, ktoré môžu viesť až k smrti. Takéto reakcie sa môžu vyskytnúť dokonca aj vtedy, ak boli lieky v predchádzajúcom podávaní dobre znášané, vrátane negatívneho výsledku pri podaní testovacej dávky. Vyplynulo to z posúdanie prínosov a rizík i.v. podávaných liekov s obsahom železa, ktoré sa uskutočnilo na európskej úrovni. Na základe toho Štátny ústav pre kontrolu liečiv zverejnil dôrazné odporúčania týkajúce sa rizika závažnej alergickej reakcie. Jeho celé znenie prinášame tu: DHPC_zelezo_iv_28_10_2013 aj s prílohami: DHPC_zelezo_Annex_I_SKDHPC_zelezo_Annex_II_SK.

Zdroj: www.sukl.sk