Očkovanie proti besnote

Vyhláška Ministerstav zdravotníctva SR č. 585/2008 Z.z. z 10. decembra 2008 o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Očkovanie proti besnote

§ 7

Povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(4) Proti besnote sa očkujú osoby poranené besným zvieraťom alebo zvieraťom podozrivým z besnoty, alebo neznámym
zvieraťom na základe posúdenia charakteru kontaktu s takým zvieraťom.

§ 10

Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(1) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti besnote u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu nákazy besnotou, očkujú sa veterinárni lekári.