Odkúpenie ambulancie – okres Banská Bystrica

Odkúpim ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých v okrese Banská Bystrica.

Viac informácií na tel. čísle: 0940 776 065