Časopis Primárny kontakt aj s odbornými usmerneniami MZ SR

image001

Tento týždeň sa do schránok všetkých ambulantných všeobecných lekárov a pediatrov dostáva nové číslo časopisu Primárny kontakt. Jeho hlavnou témou je hypertenzia a s ňou súvisiace aktuálne problémy ambulantnej praxe. Vzhľadom na to, že redakcia mala k dispozícii veľké množstvo mimoriadne kvalitných príspevkov, vydavateľ sa rozhodol pripraviť pre čitateľov letné odborné dvojčíslo.

Renomovaní autori si vybrali naozaj široké spektrum problémov – riešenie hypertenznej krízy či hypertenznej emergencie v ambulancii, špecifiká hypertenzie v gravidite či u detského pacienta alebo problematiky obezity v detskom a dospelom veku. Veľmi zaujímavý je aj komplexný pohľad na diagnostiku a liečbu hypertenzie prostredníctvom prehľadového článku či vzorový jednálniček pri redukčnej diéte u detí, adolescentov aj dospelých.

Originálne sú tiež výsledky vlastného výskumu kolektívu slovenského laboratória v oblasti výskytu a diagnostiky cytomegalovírusovej infekcie v tehotenstve, ktorý bol vykonaný na južnom Slovensku. Súčasťou tohto čísla časopisu je aj pravidelná rubrika Kongresy a konferencie, ktorá sa tentokrát venuje májovému kongresu všeobecných lekárov v Žiline a rubrika Vy sa pýtate, my odpovedáme zaoberajúca sa riešením problémov našich čitateľov.

Najviac očakávanými sú zrejme texty odborných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR, na ktoré lekári čakali dlhých 20 rokov a týkajú sa jednak logistiky odberov v ambulanciách všeobecných lekárov pre vlastné potreby aj pre iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tzv. “predoperačných” vyšetrení. Je nesmierne dôležité, že odborné usmernenia presne stanovujú taxatívne vymedzené situácie, kedy ambulancie všeobecných lekárov budú vykonávať “servis” pre iné ambulancie a za akých okolností (dodanie riadnej vyplnenej a opečiatkovanej žiadanky indikujúcim lekárom). Výrazne sa tým sprehľadní pohyb pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti, ušetria sa nemalé finančné prostriedky elimináciou zbytočných a duplicitných laboratórnych vyšetrení. Zredukuje sa aj počet nedorozumení, kedy nebolo jasné, kto a kedy má odbery uskutočniť a za akých podmienok. Odborné usmernenie MZ SR týkajúce sa tzv. “predoperačných vyšetrení” zas konečne po rokoch stagnácie umožní všeobecným lekárom, ktorí sa chcú komplexne starať o svojich pacientov, vykonať vyšetrenia potrebné na jednoduché zákroky s potrebou anestézie.

Redakcia verí, že nové číslo časopisu Primárny kontakt bude pre čitateľov zaujímavé a odborne prínosné.

Autor: poly

Foto: archív redakcie