Hľadáte ambulanciu, zastupovanie alebo predávate prístroj?

Close up of businessmen shaking hands

Hľadáte voľnú ambulanciu? Potrebujete zástup počas dovolenky? Chcete predať prístroj, ktorý už nepotrebujete, ale niekomu sa zíde? Primárny kontakt ponúka všetkým lekárom možnosť inzerovať všetky uvedené požiadavky na webovej stránke v časti Všeobecný lekár, v sekcii Ponúkam, hľadám.

Sekcia sa člení na tri podsekcie – v prvej je možné ponúknuť na odstúpenie alebo hľadať voľnú ambulantnú prax, v druhej lekári a sestry môžu ponúknuť zastupovanie a v tretej bude k dispozícii ponuka prístrojov či nadbytočného zdravotníckeho materiálu na predaj.

Takáto on-line služba pre všeobecných lekárov a pediatrov na Slovensku doteraz chýbala, preto veríme, že lekárom aj sestrám pomôže riešiť ich aktuálne problémy. Ak hľadáte zástup, alebo potrebujete predať prístroj či máte inú ponuku, ktorá by vašich kolegov zaujala, prosím, kontaktujte naše marketingové oddelenie.

Autor: poly

Foto: fotolia.com