VšZP bude systematicky komunikovať s pacientmi

3riadkove_VsZP_logo

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a Asociácia na ochranu práv pacientov SR, ktorá zastupuje niekoľko desiatok pacientskych organizácií, sa na rokovaní v Bratislave dohodli na systematickej spolupráci a vzájomnej výmene informácií. Obe strany deklarovali záujem spojiť svoje sily, potenciál a skúsenosti v záujme pacientov, ochrany ich práv a lepšej informovanosti.

“Záleží nám na tom, aby aj ten najzraniteľnejší článok v systéme – pacient, bol rovnocenným partnerom ostatným hráčom. Preto je dobré, ak budú v trojuholníku lekár, pacient a zdravotná poisťovňa komunikovať všetci navzájom. Je to príležitosť posunúť vzťahy v systéme zdravotnej starostlivosti na kvalitatívne vyššiu úroveň“, povedal na stretnutí generálny riaditeľ VšZP Ing. Marcel Forai, MPH.

Obe strany sa dohodli, že prioritnými oblasťami spolupráce bude lieková politika, oblasť zdravotnej starostlivosti a kompenzačné pomôcky. Podľa zástupcov AOPP práve do týchto oblastí smeruje najviac otázok a podnetov zo strany pacientov.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., fotolia.com