Vykazovanie očkovania proti chrípke 2013/2014 – VšZP

Vykazovanie očkovania proti chrípke v sezóne 2013/2014 pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

Všeobecná zdravotná poisťovňa vydala usmernenie na vykonávanie očkovania proti chrípke v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast v sezóne 2013/2014.

Kompletné znenie dokumentu : VšZP – očkovanie proti chrípke