Usmernenie VšZP o vykazovaní očkovania proti chrípke

Little baby get an injection

V snahe uľahčiť vykazovanie a predísť následným možným nedorozumeniam vydala Všeobecná zdravotná poisťovňa usmernenie pre všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast o vykazovaní očkovania proti chrípke na základe verejného zdravotného poistenia. Aj v chrípkovej sezóne 2013/2014 bude VšZP uhrádzať vakcíny proti chrípke v súlade s Indikačnými obmedzeniami uvedenými v platnom Zozname kategorizovaných liekov.

Ošetrujúci lekár predpíše vakcínu proti chrípke na lekársky predpis a poisťovni vykáže výkon očkovania 252b (očkovanie) spolu s diagnózou Z25.1 (potreba imunizácie výlučne proti chrípke). VšZP akceptuje a uhrádza výkon 252b v prípadoch, keď bola na základe verejného zdravotného poistenia poskytnutá aj vakcína proti chrípke.

Podrobnejšie informácie a plné znenie usmernenia prinášame tu VšZP – očkovanie proti chrípke a nájdete ho aj na http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/vykazovanie-ockovania-proti-chripke-20132014-vszp/