Zmena limitov na predpis zdravotníckych pomôcok pre inkontinentných pacientov platná od 1.10.2013

Limit skupiny B – Zdravotnícke pomôcky pre inkontinenciu, retenciu moču

 

PODSKUPINA

Názov druhu zdravotníckej   pomôcky

Trieda

INDIKAČNÉ

OBMEDZENIA

Množstvový

limit

Finančný

limit

 

 

 

 

úhrnná suma 15,74 eura za mesiac pre druhý stupeň   inkontinencie, a to zdravotnícke pomôcky skupiny B1, B2, B4

 

 

 

 

úhrnná suma 55,32 eura za mesiac pre tretí stupeň   inkontinencie, a to zdravotnícke pomôcky skupiny B1, B2, B3, B4, B5

B1

Vložky

 

B1.1 Vložky    mužské vek od troch   rokov druhý   stupeň inkontinencie
vek od troch   rokov tretí   stupeň inkontinencie 60 kusov za mesiac
B1.2 Vložky  ženské vek od troch   rokov druhý   stupeň inkontinencie
vek od troch   rokov tretí   stupeň inkontinencie 60 kusov za mesiac

B2

Vkladacie plienky

B2.1 Vkladacie plienky mužské vek od troch   rokovdruhý   stupeň a tretí stupeň   inkontinencie

 

B2.2 Vkladacie plienky

ženské

vek od troch   rokov druhý   stupeň a tretí stupeň   inkontinencie

B3

Plienkové nohavičky

vek od troch   rokov tretí   stupeň inkontinencie

B4

Fixačné nohavičky

vek od troch   rokov druhý   stupeň a tretí   stupeň inkontinencie

B5

 Podložky pod chorých

vek od troch   rokov tretí   stupeň inkontinencie 60 kusov za mesiac

B6

 Kondómy

30 kusov za mesiac

B7

 UrináLne vrecká

20 kusov za mesiac

B8

Držiak

2 kusy za rok

B9

Pripevňovací pás

dva kusy za rok

B10

Pomôcky   pre autokatetrizáciu

10.1.1.1 Pomôcky pre   autokatetrizáciu bez konektora s použitím roztoku,   lubrikované 120 kusov za mesiac
10.1.1.2 Pomôcky pre   autokatetrizáciu bez konektora s použitím roztoku,   antibakteriálne 120 kusov za mesiac
10.1.2  Pomôcky pre   autokatetrizáciu  bez konektora  na priame   použitie 120 kusov za mesiac
10.1.2.1  Pomôcky pre autokatetrizáciu  bez konektora  na priame použitie teleskopický 120 kusov za mesiac
10.2  Pomôcky   pre autokatetrizáciu    jednorazové s konektorom 120 kusov za mesiac

B11

PREPLACHOVÉ SYSTÉMY PERMANENTNÝCH MOČOVÝCH KATÉTROV

U chorých s močovým   katétrom, pri ktorých dochádza k zvýšenej tvorbe hlienu   a k zvýšenému výskytu infekcií po náhradách močového mechúra Podľa potreby na základe zdravotného   stavu

 

Stanovuje sa minimálna savosť nad 120 ml pre vložky absorpčné B1.1 Vložky mužské a B1.2 Vložky ženské

 

Vysvetlivky:

Prvý stupeň inkontinencie moču – občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách alebo únik maximálne dva razy denne.

Druhý stupeň inkontinencie moču – častý únik moču, únik prúdom niekoľkokrát cez deň objektivizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka, alebo plienkovým testom

a) stresová inkontinecia moču – pri normálnej funkcii zvierača,

b) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina nonneurogénna,

c) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen a) a b).

Tretí stupeň inkontinencie moču – trvalý únik moču, únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň predovšetkým u ležiacich poistencov môže byť spojený aj s inkontinenciou stolice

a) fistuly,

b) stresová inkontinencia moču – pri strate funkcie zvierača,

c) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina neurogénna,

d) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen b) a c),

e) inkontinencia stolice – izolovaná alebo kombinovaná s inkontinenciou moču.

Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz spôsobom určeným zdravotnou poisťovňou.

 

Odporúčanie indikujúceho lekára je možno použiť najviac šesť mesiacov okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa, kedy nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho odborného lekára.

 

B10.1.1.1, B10.1.1.2, B10.1.2 a B10.2 Pomôcky pre autokatetrizáciu – štandardný počet štyroch denných cievkovaní (120 ks za mesiac) je možné zvýšiť na päť (150 ks za mesiac) maximálne šesť cievkovaní denne (180 ks za mesiac) ak počas každoročného urodynamického vyšetrenia presiahne tlak detrúzora 40 cm vodného stĺpca pri objeme nižšom ako 400 ml.

Kompletný materiál uverejnený na stránke MZ SR : cast_2_limity_k_01_10_2013