Informovaný súhlas chráni pacienta i lekára

doctor-with-a-patient

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný pacienta, resp. jeho zákonného zástupcu informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to zo Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas, resp. spôsob, obsah i odmietnutie poučenia, ale aj nesúhlas či odvolanie súhlasu je podľa zákona súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie. Zdravotníci by na to nemali zabúdať.

Častou ich otázkou býva, akú konkrétnu podobu by informovaný súhlas mal mať. Pre ľahšiu orientáciu v legislatíve a zjednodušenie práce v ambulancii na http://www.primarnykontakt.sk/vseobecny-lekar/vzor-poucenia-a-informovaneho-suhlasu-pacienta-v-ambulancii-vseobecneho-lekara/ nájdete oficiálny vzor informovaného súhlasu, ako aj návrh textu upravený pre potreby všeobecného lekára pre dospelých, ktorý je v súlade s platnou legislatívou.