Ako pracujú českí lekári s počítačom?

pc a fonendoskop2

Pri sledovaní internetových diskusií a čítaní e-mailovej pošty by človek mohol nadobudnúť dojem, že všetci lekári pracujú s počítačom s rutinou a väčšina z nich hádam ani nepozná lepší spôsob zábavy, než akú im prinášajú elektronické formy komunikácie. Empirické skúsenosti získané zisťovaním vo svojom okolí síce ukazujú odlišnú realitu, ale napriek tomu je lepšie stáť na pevných základoch tvrdých štatistických údajov. A práve také údaje má Česká lekárska komora vďaka láskavosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) k dispozícii.

,,Z oficiálnych informácií teda vyplýva, že približne 10% pracujúcich súkromných lekárov nemá počítač vôbec, teda ani doma, 17% pracujúcich lekárov nemá prístup k internetu a len tri štvrtiny súkromných lekárov píše zdravotnícku dokumentáciu na počítači,” píše Milan Kubek v texte zverejnenom v časopise Českej lekárskej komory Tempus Medicorum číslo 10/2013 pod názvom Jak lékaři pracují s počítačem?

Príspevok na margo problému prináša aj citát Leoša Hegera, bývalého ministra zdravotníctva ČR: ,,Keď prezident lekárskej komory povie, že dvadsať percent lekárov sa nemôže naučiť pracovať s počítačom, pretože sú príliš starí, tak je to hanba. Na to môžem povedať iba, aby šli do dôchodku, keď už nie sú schopní sa nič nové naučiť. Je to taký boj proti konzervatívnej závislosti. Podarilo sa nám ale presadiť, že v roku 2015 by mali byť aspoň povinné elektronické recepty.“

Autor článku poznamenáva, že počet lekárov, ktorí s počítačom nepracujú, sa časom iste bude zmenšovať. Systémy elektronickej komunikácie teda majú budúcnosť aj v zdravotníctve, osobitne pokiaľ budú skutočne fungovať k osohu, a nielen k zlosti. V závere však konštatuje: ,,Česká lekárska komora si však nemôže dovoliť hodiť cez palubu niekoľko tisíc svojich členov – skúsených, kvalifikovaných odborníkov, za ktorých nemá naše zdravotníctvo adekvátnu náhradu.”

Tabuľka: Koľko percent súkromných lekárov využívalo v roku 2012 počítač a na čo

Zdroj: ÚZIS

  Má prístup k PC Má internet. pripojenie Využíva PC k vedeniu zdr. dok.
PL 90,65% 83,60 % 75,67%
PLDD 89,84% 83,71% 66,72%
Gyn.amb. 93,42 % 86,51% 79,93%
ŠAS 91,75 % 82,19% 74,62 %

Zdroj/autor: Tempus Medicorum 10/2013, http://www.lkcr.cz/tempus-medicorum-353.html

Preklad: PK