Ako novoročné predsavzatie spíšte závet

HOSPODÁRSKE NOVINY: Výskum v zdravotníctve láka. Ide o miliardy

Vyše 80 percent Slovákov nemá spísaný závet. To znamená, že ich majetok po smrti rozdelí príslušný štátny orgán podľa požiadaviek platnej slovenskej legislatívy. Táto situácia je v poriadku, ak je štruktúra vašej rodiny relatívne jednoduchá – teda manžel/manželka a deti, ktorí so zosnulým žili v spoločnej domácnosti – a ak si zároveň želáte, aby bol váš majetok rozdelený presne podľa litery zákona. To je v tomto prípade rovnakým dielom medzi manžela/manželku a deti.

Ak však štruktúra vašej rodiny taká jednoduchá nie je – napríklad z dôvodu rozvodu, odlúčenia alebo druhého manželstva, prípadne ak máte majetok mimo Slovenska, príslušníci vašej rodiny žijú v zahraničí, vlastníte rodinný podnik alebo chcete zanechať istú časť majetku konkrétnym osobám – potom by ste mali spísať závet. Odporúčam zamerať sa na plánovanie nástupníctva v širšom kontexte, teda nielen spísanie závetu. Najmä tým, ktorí majú významné investície v nehnuteľnostiach alebo svoj vlastný biznis. Ľudia si nezvyknú robiť plány pre prípad svojho úmrtia, tak ako nezvyknú vopred plánovať rozvod, ale ak máte predstavu, kto by mal zdediť váš majetok, mali by ste napísať závet.

Na Slovensku nemôžete len tak zanechať všetok svoj majetok vašej obľúbenej mačke, pretože časť z neho musia zdediť takzvaní neopomenuteľní dedičia, ako sú napríklad vaše deti. Avšak s výnimkou časti majetku, ktorá je určená pre takýchto vašich dedičov, môžete za bežných okolností zanechať váš majetok osobám, ktoré si zvolíte.

Včasné plánovanie usporiadania majetku môže znamenať, že svoj majetok niekomu darujete ešte pred smrťou, a ak si to želáte, o sumu tohto daru sa môže znížiť jeho nárok na dedičstvo podľa platnej legislatívy. Dobrá správa je, že na Slovensku nemáme daň z dedičstva ani z darovania, a preto sa netreba trápiť s daňovým plánovaním. Možno sa vám zdá morbídne začínať nový rok touto témou, neodkladajte ju však a dajte si ju ako novoročné predsavzatie, ktoré aj uskutočníte.

Autor: Todd Bradshaw

Zdroj: hnonline.sk

Foto: hnonline.sk