Eva Siracká z LPR si prevzala Cenu európskeho občana

3-4d57eb501995284c330ff81a0a89eeb70b4f4af2

Zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká si v piatok v Bratislave prevzala za účasti viacerých slovenských europoslancov Cenu európskeho občana 2014. Stala sa tak jednou zo 47 laureátov z 19 krajín Európskej únie, ktorým v roku 2014 toto ocenenie udelili. Cena sa laureátom udeľuje najprv v ich národných štátoch, následne sú pozvaní na celoeurópsku slávnosť, ktorá sa bude konať v Európskom parlamente v Bruseli 25. a 26. februára.

Porota ocenila jej odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine. E. Siracká sa od začiatku svojho profesijného života venuje pomoci pacientom s onkologickými ochoreniami, pomoci a podpore rodinám a osvetovej činnosti medzi verejnosťou, najmä mládežou. Vďaka jej úsiliu sa realizovali projekty ako Deň narcisov, bezplatná infolinka pre ľudí s rakovinou alebo zriadenie asistenčných centier.

Založiť Ligu proti rakovine napadlo Evu Sirackú vďaka návštevám na zahraničných kongresoch. Dnes si spomína, že v začiatkoch to nebolo jednoduché. “Mnohí ľudia nechápali o čo ide, ale dnes už, myslím si, že máme za sebou túto ťažkú cestu aspoň z čiastky a že budeme po nej pokračovať i s pochopením verejnosti,” povedala. Upozornila, že onkologický pacient nemôže byť vylúčený zo spoločnosti.

Európsky parlament udeľuje Cenu európskeho občana od roku 2008. Vzdáva tak hold výnimočným výsledkom jednotlivcov, skupín, združení alebo organizácií. Cena európskeho občana oceňuje projekty, ktoré podporujú európsku integráciu, vzájomné porozumenie medzi občanmi a členskými krajinami alebo cezhraničnú spoluprácu v rámci EÚ. Právo predkladať nominácie majú len poslanci Európskeho parlamentu, pričom každý poslanec môže predložiť jednu nomináciu ročne.

“Je veľmi dobré a symbolické, že Cenu európskeho občana dostala práve lekárka, prezidentka Ligy proti rakovine… Myslím si, že by sme každý rok mali využívať možnosť nominovať niekoho, kto zviditeľňuje aj Slovensko. Na Slovensku je neuveriteľne veľa oceniteľných ľudí,” skonštatoval europoslanec Miroslav Mikolášik. Poukázal na to, že ocenenie pomôže aj k zviditeľneniu krajiny, keďže sa následne o ňom hovorí nielen v parlamente, ale aj celej Európskej únii.

Cena už aj v minulosti dvakrát putovala na Slovensko. V roku 2009 ocenenie získalo banskobystrické Divadlo z Pasáže, ktorého hercami sú mentálne postihnutí ľudia, za organizovanie festivalu komunitných divadiel Arteterapie. V roku 2012 si Cenu Európskeho občana prevzal Šymon Kliman za výstavu umeleckých fotografií s názvom “Beautiful People/Krásni ľudia” zobrazujúce ľudí rómskeho pôvodu v netradičnom poňatí.

Zdroj: TASR

Foto: TASR