Vysoké školy začali rok v rozpočtovom provizóriu

wikipedia

Vysoké školy začali tento kalendárny rok opäť v rozpočtovom provizóriu. V súčasnosti prebieha na vysokých školách pripomienkovanie metodiky rozpisu dotácií pre tento rok. Rade vysokých škôl (RVŠ) ani Slovenskej rektorskej konferencii (SRK) sa však výška dotácií nepozdáva.

RVŠ upozorňuje, že predložený návrh dotácie verejných vysokých škôl (VVŠ) nevytvára podmienky na ich rozvoj, necháva ich na úrovni prežívania. “Podiel výdavkov na VVŠ z HDP dlhodobo stagnuje na úrovni cca 0,6 percenta, pričom v ostatných krajinách V4 je nad úrovňou 1 percenta. RVŠ žiada, aby dotácia VVŠ medziročne rástla aspoň o 20 miliónov eur,” uvádza sa stanovisku rady po tohtotýždňovom rokovaní.

Rada pripomína, že vysoké školy sú dlhodobo podfinancované. “Celá situácia okolo rozpočtu pôsobí na pracovníkov vysokých škôl deprimujúco a demotivačne,” dodáva RVŠ.

Problémom je podľa RVŠ aj to, že o metodike sa opäť rozhoduje neskoro. “Troška to považujeme za nefér, že ministerstvo nás tlačí rýchlo sa vyjadriť k metodike, hoci malo celý rok na prípravu. My sme ich už v roku 2013 v decembri vyzvali, aby do mája pripravili koncepciu metodiky. Samozrejme, sa nič neudialo a teraz sme v strese,” uviedol pre TASR predseda RVŠ Viktor Smieško. Podľa jeho slov školy v súčasnosti dostávajú menej ako dvanástinu minuloročného rozpočtu na mesiac.

SRK tiež žiada, aby rozpočet pre verejné vysoké školy vzrástol medziročne o 20 miliónov eur, tak ako o tom hovorí Správa o stave školstva z roku 2013. Taktiež je za to, aby kritériá metodiky rozpisu dotácie na VVŠ platili dlhšie časové obdobie a neboli v nich navrhované každoročné zmeny, ktoré môžu mať retroaktívny charakter či vplyv na výkony VŠ.

Metodiku na pripomienkovanie zaslalo ministerstvo školstva vysokým školám 5. januára. Na otázku, prečo nepredložilo rozpis dotácií skôr, argumentovalo, že metodiku je potrebné každoročne prispôsobovať aktuálnej situácii a vývoju. “Konečný návrh je možné predložiť najskôr po schválení zákona o štátnom rozpočte. Viacročné zmluvy medzi štátom a verejnými vysokými školami by si vyžiadali záväznosť rozpočtu kapitoly ministerstva na dlhšie časové obdobie, čím by sa pri tvorbe štátneho rozpočtu stala táto časť výdavkov fixná a nebolo by ju možné prispôsobovať, resp. len obmedzene,” vysvetlilo ministerstvo.

Zdroj: TASR

Foto: wikipedia.com