Úrad na ochranu osobných údajov SR má deň otvorených dverí

Arzt im Stress mit Akten Stapel. Bürokratie im Krankenhaus.
Deň otvorených dverí organizuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 28. januára vo svojich priestoroch. Pracovníci Úradu pozývajú záujemcov a sú pripravení odpovedať na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov. Úrad o tom informuje na svojej webovej stránke. Podujatie sa uskutoční v súvislosti s Európskym dňom ochrany údajov, ktorý pripadá na 28. januára.Európsky deň ochrany údajov zorganizovala Rada Európy (RE) prvýkrát v roku 2007. Právo na ochranu osobných údajov predstavuje jednu z podmienok na plné uplatňovanie ďalších základných práv, akým je napríklad právo na slobodu vyjadrovania či právo na slobodu svedomia. Preto RE v roku 2007 pripravila Európsky deň ochrany údajov. Odvtedy sa Európsky deň ochrany údajov pripomína na celom svete, v niektorých európskych krajinách pod názvom Privacy Day.
Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov, známy aj pod názvom Dohovor 108, sa považuje za základný kameň vzťahujúci sa na súkromný život a ochranu osobných údajov v Európe. Podpísaný bol 28. januára 1981 v Štrasburgu. Problematika ochrany osobných údajov má byť stredobodom záujmu každého jednotlivca – na pracovisku, v styku s úradmi, v zdravotníctve, pri cestovaní i pri surfovaní na internete.EK predstavila 4. novembra 2010 v Bruseli novú stratégiu ochrany osobných údajov. Smernica EÚ v danej oblasti revidovaná v roku 2011 mala podľa toho plánu ovplyvniť činnosť spoločností Facebook, Google a ďalších internetových firiem. V princípe podľa plánu išlo o to, aby používatelia internetu v EÚ mali väčšiu kontrolu nad tým, ako sa ich súkromné údaje zhromažďujú a používajú v sociálnych sieťach vrátane možnosti jednoducho a úplne zmazať fotografie či iné informácie. Dátum 28. január dáva občanom EÚ príležitosť, aby sa informovali o všetkom, čo sa týka ochrany údajov a o svojich právach v tejto problematike.
Otázky súvisiace s ochranou údajov aj v cezhraničnom rozmere sú neustále aktuálne v dennom živote človeka – pracovnom, na úradoch, keď si kupuje tovar alebo službu, keď cestuje, alebo keď na internete otvára jednu stránku za druhou. Je však preukázané, že obyvatelia EÚ sú málo oboznámení s otázkou ochrany údajov a nepoznajú svoje práva.Na Slovensku sa problematika ochrany osobných údajov upravuje zákonom. Dozor nad ochranou osobných údajov na Slovensku vykonáva v zmysle zákona Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom v Bratislave. Právo na ochranu osobných údajov je zakotvené aj v Ústave Slovenskej republiky. Podľa nej má každý občan právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com