Nové nemocničné oddelenie v Trebišove zlepší liečbu akútnych pacientov

Doctor or nurse in operating room on heart monitor

V trebišovskej nemocnici pribudlo nové oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS). Predstavuje organizačné zoskupenie jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) a oddelení vnútorného lekárstva, neurológie a chirurgie spolu s oddelením anestéziológie a intenzívnej medicíny. Celkové investície si vyžiadali 360.000 eur, informovala dnes TASR spoločnosť Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje.

OMIS vybudovali v bývalých priestoroch oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. V nemocnici nainštalovali centrálny monitorovací systém, zrekonštruovali interiér a vykonali dispozičné zmeny s prispôsobením pre nové rozmiestnenie 16 pacientskych lôžok.

“Zlúčenie intenzívnej starostlivosti v nemocnici prinesie skvalitnenie diagnostiky a liečby akútnych pacientov, lepšie využitie techniky a personálu, tesnejšiu multiodborovú spoluprácu. Vytvorí sa systém plávajúcich lôžok, ktoré budú kopírovať aktuálnu potrebu bez ohľadu na diagnózu a odborovú príslušnosť pacienta,” zdôraznil riaditeľ nemocnice Svet zdravia Trebišov Vladimír Dvorový.

Prínos nového oddelenia spočíva v tom, že hospitalizovaní pacienti sú umiestnení na modernej jednotke so sústredenou intenzívnou starostlivosťou a o ich stave a liečebnom postupe sa v prípade potreby vie dohodnúť multiodborový tím špecializovaných lekárov. O jednotlivých pacientov sa nepretržite starajú lekári podľa odborností, pod ktoré spadá ochorenie daného pacienta. Pacient s infarktom myokardu je pod dohľadom internistu, pacient s porážkou je v starostlivosti neurológa, o pacienta po operácii brucha sa stará chirurg a o pacienta v bezvedomí na umelej pľúcnej ventilácii sa stará anesteziológ-intenzivista. Z nových 16 lôžok sú dve stavebne izolované. Budú sa využívať pri pacientoch, ktorí sú infekční a pri ktorých je potrebné eliminovať riziko rozšírenia nákazy.

Významnou výhodou a súčasne medzinárodným trendom je aj to, že počet lôžok v rámci daných odborov nie je striktne určený a prispôsobuje sa ich akútnym potrebám. Tento organizačný prístup sa volá systém plávajúcich lôžok. Primárkou nového oddelenia je Mária Cifraničová.

“Trebišovská nemocnica je našou šiestou nemocnicou s novým konceptom poskytovania intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Sme presvedčení, že vďaka nemu výrazne zvýšime kvalitu intenzívnej zdravotnej starostlivosti pre akútnych pacientov v celej sieti Svet zdravia. Celkové investície do šiestich OMIS pracovísk si v roku 2014 vyžiadali 1.165.000 eur,” konštatoval Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych nemocníc Svet zdravia.

Spoločnosť Svet zdravia, a. s., patrí do skupiny Penta Investments a prevádzkuje celkovo 12 nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a v Trenčianskom samosprávnom kraji.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com