Chrípková epidémia kulminuje na celom Slovensku

Woman coughing and blowing her nose in autumn

V 4. kalendárnom týždni tohto roka bolo hlásených 7528 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť vyše 1890  na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo 781 chrípke podobných ochorení (CHPO), čo predstavuje chorobnosť viac ako 196 na 100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti 3. kalendárnemu týždňu sa výskyt ARO zvýšil o necelé jedno percento, chorých na chrípku je však  o  27,3 percenta viac, ako uplynulý týždeň. Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý banskobystrický kraj, túto štatistiku urobili na základe hlásení 68 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 57 percent lekárov pre dospelých z tohto regiónu. Zatiaľ však nezaznamenali v tomto kraji zatiaľ ani jeden prípad ochorenia na SARI,  chrípku, ktorú by zapríčinil vírus AH1N1 a tiež nie sú v tomto regióne z dôvodu vysokého počtu chorých detí zatvorené predškolské, a školské zariadenie.

Najviac chorých na ARO v Banskobystrickom kraji v absolútnych číslach tentoraz hlásia okresy Lučenec (934), Rimavská Sobota (852), Zvolen (763) a Banská Bystrica s 727 chorými. Chorobnosť na chrípku je najvyššia v okrese Brezno (122), Banská Bystrica (116) a Revúca (79). Zvýšený počet chorých na chrípku je aj v okresoch Veľký Krtíš, Poltár a Rimavská Sobota. Podľa vedúcej oddelenia epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Viery Morihladkovej epidemiológovia takýto vývoj očakávali a sprísnili epidemiologickú bdelosť. V porovnaní s uplynulým týždňom je o niečo vyšší počet komplikácií z uvedených ochorení – predstavuje 4,1 percenta z celkového počtu chorých. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (102 prípadov), v 43 prípadoch zápalmi stredného ucha  a až v 166 prípadoch zápalom pľúc. Ochorenia na ARO však tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú, vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, zvýšený počet chorých je medzi deťmi základných škôl (1683), takmer zhodný počet chorých je v ostatných kategóriách detí. Najmenej chorých je medzi seniormi. Podobný trend je aj medzi chorými na chrípku s tým rozdielom, že najviac chorých je medzi žiakmi základných škôl.

Zdroj:Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com