Deti ako otroci modernej doby

3-fecb375fc36379c64551f962a9eb8760284fdc84

Dospeli sme do štádia, keď si ľudia  veci zjednodušujú a snažia sa byť pohodlní. Na vynaloženie konečného výsledku sa vynakladá čoraz menej a menej fyzického úsilia. Technologické výdobytky, ktoré boli pred desiatimi rokmi iba snom, sú dnes bežnou súčasťou nášho každodenného života. Celý tento neustály mechanizmus automatizácie a napredovania  má najväčší vplyv najmä  na deti a dospievajúcu mládež.

V dnešnom svete žijeme všetci vo veľmi rýchlej a uponáhľanej dobe. Vedecký pokrok, výpočtová technika, internet, sociálne siete, mobilné technológie, komunikačné prostriedky a globálne prepojenie. To všetko má vplyv na každého z nás, bez ohľadu na to, či to chceme, alebo nechceme prijať.

Nie je to tak dávno, keď bol počítač v domácnosti veľkou vzácnosťou a v televízii išlo tak päť TV staníc. Internet neexistoval a o mobilnom telefóne sme sa mohli dočítať tak akurát vo vedeckých časopisoch. Dnes si drvivá väčšina z nás nedokáže  bez týchto výdobytkov predstaviť bežný život. A  to nehovoriac o deťoch, ktoré si na svoje tretie narodeniny želajú  ako darček tablet a  už v piatich rokoch, vedia ovládať všetky dostupné technologické predmety v domácnosti.

V mnohých rodinách sú počítače, mobily a tablety súčasťou detského života, už od škôlky a prvého stupňa základnej školy. Dnešné moderné deti nevedia, kde má ich kamarát, či spolužiak zvonček pri dome, pretože majú jeho telefónne číslo. Deti sú pohodlné, bez ohľadu na to, či je vonku dážď, dúha, zima, alebo jasno. Radšej sedia doma, pretože majú vôkol seba dostatok zariadení, ktoré im vyplnia (zabijú) čas.

Áno, je namieste povedať skutočnosť, že za výchovu detí sú zodpovední rodičia a podmienky, v akých deti vyrastajú. Je to všetko  zásluha najmä rodičov, akým spôsobom a  koľko času sa venujú svojim deťom. Rodinné zázemie je  pri výchove dieťaťa tá najdôležitejšia vec. Lenže v dnešnej dobe je málo rodín, kde sa zo strany rodičov dostáva výchove deťom dostatok pozornosti. Mnohí rodičia  sa z rôznych dôvodov neustále  sťažujú, alebo vyhovárajú na  nedostatok času. Je pre nich oveľa jednoduchšie dať dieťaťu do ruky tablet, alebo ho nechať  až do večera na počítači. Len aby bol kľud. A tu nastáva celý problém.

Vyrastá nám predimenzovaná generácia detí, ktorá je zhlúpnutá z nadmerného používania technológie. Mnohé deti nechodia von s kamarátmi… Nehrajú loptové hry, schovávačky, tak ako sme to robili my. Generácia moderných detí, ktorá  zvyčajne ani nedokáže poriadne  vnímať realitu, pretože tá ich je uložená v kadejakom on-line svete alebo sociálnej sieti… Postupom času má mnoho detí, okrem skoliózy chrbtice, často aj zrakové problémy a poruchy správania. Nemajú chuť chodiť do školy, či robiť domáce úlohy. Nebavia ich mimoškolské aktivity, krúžky a šport.. Je to veľký a na začiatku častokrát aj ľahko prehliadnuteľný problém. Najviac znepokojujúci je fakt, že sa to vždy začne riešiť až vtedy, keď to zájde príliš ďaleko.

Moderné technológie a výdobytky sú veľmi užitočná vec, ale ich nadmerné používanie má presne opačný efekt. Obzvlášť to platí u detí.

Som presvedčený, že by sme sa  nad týmto problémom mali nielen zamyslieť, ale aj o ňom začať verejne diskutovať a pokúsiť sa ho riešiť  zavčasu. Myslím si, že ak si mnohí rodičia vedia nájsť čas na niekoľkohodinové večerné telenovely a vínko v ruke, tak si ho určite nájdu lepšie aj na svoje deti. Je potrebné, aby rodič vytvoril u dieťaťa motiváciu k životu a snažil sa ho viesť ku reálnym snom a cieľom. Niekedy stačí len malá zmena zo strany rodiča.

Pretože ak sa tieto dôležité hodnoty deťom nevštepia pri výchove od mala, budú mať vážne problémy v ich ďalšom priebehu života…

Autor: Peter Minarčík ml.

Zdroj: sme.sk

Foto: sme.sk