Univerzita Komenského patrí k päťstovke najlepších škôl na svete

wikipedia

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) potvrdila svoje významné postavenie v oblasti vzdelávania a výskumu. V celosvetovom rebríčku Round University Ranking (RUR) obsadila 440. miesto. UK je zároveň jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa nachádza medzi 767 najlepšími vysokými školami z celého sveta, ktoré boli do rebríčka zaradené.
Ranking RUR, ktorý bol uverejnený na začiatku novembra 2014, vychádza z údajov spoločnosti Thomson Reuters “Global Institutional Profiles Project”. Prvé miesto v ňom obsadil Kalifornský technologický inštitút (Caltech). Nasledujú ho Harvard (2. miesto), Oxford (3.), Stanford (4.) a Cambridge (5.). Univerzita Komenského v Bratislave obsadila 440. pozíciu.
Rebríček RUR hodnotí 5 základných oblastí, ktorými sú vzdelávanie (30 % váha), medzinárodná spolupráca (7,5 % váha), príjmy plynúce z prepojenia s praxou (2,5 % váha), výskum (30 %) a citácie (30 %).

„Po rebríčku CWUR (Center for World University Rankings), v ktorom sme sa tento rok zaradili medzi 3,3 percentá najlepších svetových univerzít, je umiestnenie v rebríčku RUR ďalším potvrdením kvality výučby a výskumu našej univerzity,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Navyše, na začiatku roka sa UK zapísala medzi päťstovku najlepších svetových univerzít – v rebríčku zostavenom na základe akademického výkonu University Ranking by Academic Performance (495. miesto).

Kompletný rebríček RUR je k dispozícii na ich webstránke.

Zdroj: TASR

Foto: wikipedia.com