Musia sestričky naozaj zaplatiť komore dlžné členské?

3-fecb375fc36379c64551f962a9eb8760284fdc84

Problém sestričiek, ktoré vyzvala vo februári Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) k úhrade dlžného členského, nie je banálna vec. Dotýka sa približne sedemtisíc z  evidovaných 27-tisíc členiek.

Z toho, čo som sa dozvedel z rozhovorov s kolegyňami, ale aj ďalšími sestričkami, je zrejmé, že hoci  ich trápi aj finančná stránka problému, omnoho viac to vnímajú ako nespravodlivosť a pochybenie principiálne.

Maximálna výška dlžného členského, ktoré od sestričiek žiada komora, sa vyšplhala na 142 Eur. Sestry vo februári dostali výzvy, aby svoj konkrétny dlh uhradili. Pri biednych platoch, ktoré dostávajú v našom zdravotníctve, je to pre mnohé z nich suma, ktorú budú v rodinných rozpočtoch cítiť. Čo je však rovnako dôležité v debate o tomto probléme, neraz si žiadneho dlhu nie sú vedomé. Dokonca ani toho, že sú členkami nejakej komory.

Keďže, ako väčšina z nás, vnímam náročnosť práce sestričiek, aj ich nie tomu zodpovedajúce ohodnotenie, rozhodol som sa tento týždeň navštíviť komoru. Ešte pred stretnutím s prezidentkou SKSaPA, pani Lazorovou, som si nechal spraviť aj dve právne stanoviská. A tak by som im rád pomohol tým, čo z týchto právnych stanovísk a stretnutia s pani Lazorovou vyplynulo. Aby jednoducho sestry ne/členky komory vedeli, čo sa vlastne dá robiť.

Mali by sme začať tým, ako sa to vôbec stalo, že sestry toľko dlžia? Najmä ak je od roku 2005 členstvo v zdravotníckych komorách dobrovoľné. Mnohé sestry si práve preto mysleli, že touto zmenou im členstvo zaniklo. Prípadne si mysleli, že im zaniklo členstvo tým, že prestali platiť členské. Bohužiaľ právna stránka nepustí, členstvo im nezaniklo, ak neoznámili svoje vystúpenie písomne.

Iné sestry si zase mysleli, že keď z rôznych dôvodov nevykonávajú povolanie sestry, platiť nemusia. Aj keď odišli napríklad pracovať mimo zdravotníctva, prípadne do zahraničia, povinnosti platiť členské ich to nezbavilo. Ďalšiu skupiny dlžníkov tvoria bývalé sestry – dnes dôchodkyne. To, že už nepracujú, mali komore oznámiť.

Pani prezidentka Lazorová ma uisťovala, že komora každý rok posielala sestrám list so žiadosťou o zaplatenie členského, takže podľa nej o tom členky vedeli.

Dôležitejšie ale je, čo sa s tým dá robiť?

1, Sestry a pôrodné asistentky, ktoré dostali výzvu na zaplatenie, sa musia voči tomuto rozhodnutiu urýchlene odvolať. V odvolaní je potrebné vysvetliť, prečo neplatili a požiadať o odpustenie alebo zníženie dlhu, príp. o splátkový kalendár. Pani prezidentka ma uisťovala, že každé odvolanie budú posudzovať individuálne a budú sa snažiť maximálne vyjsť v ústrety sestrám.

2, Právnik komory sa domnieva, že dlžné členské je nepremlčateľné. Na mieste sestier by som napriek tomu v odvolaní argumentoval aj tým, že väčšina ich dlhu je už premlčaná. Existuje totiž aj iný právny názor.

3, A do tretice, ak nechcú zostať ďalej v komore, do konca marca treba písomne oznámiť komore vystúpenie. V takomto prípade už nemusia zaplatiť členské za rok 2015 (25 Eur).

Dúfam, že som týmto blogom sestrám a pôrodným asistentkám, v tejto nepríjemnej situácii, trochu poradil. Zároveň ich uisťujem, že situáciu budem tak ako doteraz nielen sledovať, ale aj riešiť.

Autor: Viliam Novotný

Zdroj: sme.sk

Foto: sme.sk