Lekárnici sa kvôli postupu Dôvery ocitli v pasci

Fifty euro banknote whith pills on it

Slovenská lekárnická komora upozorňuje, že jednostranné rozhodnutie zdravotnej poisťovne Dôvera od 1. apríla neuhrádzať verejným lekárňam zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom poisťovne, môže spôsobiť lekárňam priame ekonomické straty.

Ako ľahko sa slovenskí lekárnici ocitli v pasci, aj vďaka legislatívnej diere, popisuje Ondrej Sukeľ, prezident SLeK: „Na jednej strane Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou potvrdil, že poistenec, ktorý je vedený v zozname dlžníkov, má právo na úhradu len neodkladnej zdravotnej starostlivosti (tento legislatívny stav platí od roku 2005), na strane druhej v Zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach je uvedené, že lekárnik MUSÍ pacientovi liek vydať do 24 hodín za podmienok určených kategorizáciou. Nemá povinnosť skúmať stav jeho dlhu a aj vedomosť o prípadnom dlhu nie je právne relevantným dôvodom odmietnutia výdaja lieku, alebo požadovania plnej úhrady.“

Doteraz sa v médiách vytváral dojem, akoby krokom zdravotnej poisťovne Dôvera boli priamo dotknutí iba poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, resp. lekári ako fyzické osoby. Dodatky k zmluvám boli zaslané aj všetkým lekárňam, nie iba lekárom. Aj na základe týchto dodatkov od 1. 4. 2015 poisťovňa Dôvera nepreplatí lieky vydané dlžným poistencom Dôvery, čo predstavuje priamu stratu lekárne.

Prezident SLeK zároveň dodal: „Jediní poskytovatelia, ktorým nebude poskytnutá starostlivosť uhradená sú lekárne a stomatologické ambulancie! Všeobecní lekári aj špecialisti pokračujú v štandardnom režime. A bolo by prínosom si uvedomiť, že poisťovne by mali využívať vlastné mechanizmy výberu dlžného poistného, na čo majú zo zákona mandát a ekonomicky nezaťažovať lekárne a lekárnikov, korí by sa radi venovali odbornej pomoci a starostlivosti o pacientov.“

Projekt “Bezpečné lieky”, bol v jeho úvode (leto 2014) deklarovaný ako iniciatíva poisťovne zabezpečujúca prevenciu výskytu nežiaducich interakcií liekov. Túto iniciatívu s porozumením privítali všetci poskytovatelia všetkých druhov zdravotnej starostlivosti (viď. tlačová konferencia dňa 24.7.2014). V septembri bol tento projekt rozšírený o možnosť poistencov uhradiť svoj dlh na zdravotnom poistení priamo u poskytovateľa (ambulancia, nemocnica, lekáreň). Aj toto rozšírenie, hoci bolo vnímané ako nová úloha nad rámec štandardných (zaplatených) povinností bolo poskytovateľmi tolerované. K 1.4. zdravotná poisťovňa jednostranným rozhodnutím, o ktorom bolo prezídium SLeK informované dňa 11.3.2015, selektívne prestáva uhrádzať stomatológom a verejným lekárňam zdravotnú starostlivosť poskytnutú dlžníkom poisťovne. Tento krok nebol v úvode projektu Bezpečné lieky nijakým spôsobom prezentovaný.

Zdroj: Slovenská lekárnická komora

Foto: fotolia.com